Noaptea Muzeelor, pe care Rețeaua Națională a Muzeelor o organizează anual în România, este o excelentă oportunitate pentru a evidenția politicile și tendințele în inovația și educația muzeală. Este o marcă devenită fenomen social, cu o interfață specifică industriilor culturale și creative. Cu această ocazie, ne propunem ca an de an să derulăm un proiect special care să scoată evenimentul din rutina dată de caracterul său repetitiv.

Pentru această ediție din 2020, pe care o organizăm în premieră pe 14 noiembrie, elementele de noutate, care personalizează seara și transmit un mesaj pozitiv de apropiere a publicului de muzee, sunt interacțiunile creative ale claselor de școală cu spațiile muzeelor din țară.

Proiectul animații, PUZZLE, INVESTIGAții… vino și joacă-te cu colecțiile la MUzEU!,  aflat sub marca Nopții Muzeelor 2020 și finanțat de către Administrația Fondului Cultural Național, propune un dialog între muzeu și public, dinamizat de intervențiile unor tineri ce exploatează creativ obiecte  și resurse culturale provenite din colecțiile muzeelor. Este un demers inovator de apropiere a școlilor și a elevilor de muzeu pentru o înțelegere mai bună a rolurilor pe care acesta și le asumă.

Acest proiect este un parteneriat pe care Rețeaua Națională a Muzeelor din România îl propune între muzee și școli. Obiectivul său este de a promova contactul direct dintre elevi și colecțiile muzeale, posibilitatea ca aceștia să creeze conținut care să ajute la o valorificare isteață, originală și surprinzătoare a acestor colecții muzeale, a unor elemente din acestea care stârnesc interesul într-un mod particular.

Provocări:

  1. să încurajeze profesorii și elevii să profite de resursele culturale locale;
  2. să invite muzeele să-și diversifice mecanismele de mediere pentru a varia abordările și nivelurile de interpretare și de valorificare a colecțiilor.

Ideea principală a apelului nostru:

Elevii și școlile își asumă „proprietatea” și interesul asupra patrimoniului și îl interpretează sub formă de producții digitale. Acestea vor fi ulterior reproduse pe website-ul oficial al Nopții Muzeelor – www.noapteamuzeelor.org, și pe pagina oficială de Facebook a Nopții Muzeelor  https://www.facebook.com/noapteamuzeelor.

ATENȚIE! Este important ca proiectul să fie conceput/construit de către elevii unei clase, pe baza unui obiect sau a mai multor obiecte alese din colecțiile muzeului pentru care a optat, aflat în orașul unde își desfășoară activitatea.

Principiile și etapele de lucru:

– Operațiunea se bazează pe o strânsă colaborare între o clasă sau dintre elevii unei școli sau al unui liceu și un muzeu din oraș/apropiere.

– Elevii trebuie să selecteze și să studieze una sau mai multe lucrări de artă, artefacte, obiecte din colecția muzeului ales, cu ajutorul sau prin medierea specialiștilor din acel muzeu;

– Elevii trebuie să-și imagineze tipul de producție pe care o va realiza în legătură cu opera/operele de artă, artefactul/artefactele, obiectul/obiectele selectate și studiate;

– Elevii trebuie să-și dea acordul ca aceste producții să fie distribuite de către Rețeaua Națională a Muzeelor din România pe canalele online oficiale ale Nopții Muzeelor și să negocieze forma optimă de prezentare;

– Școlile și liceele ale căror proiecte vor fi finanțate vor oferi toate drepturile de exploatare ale acestor producții, care vor intra ulterior în portofoliul Rețelei Naționale a Muzeelor din România.

Cine poate participa:

  • elevii din aceeași clasă de școală, în echipă de minim 10 și maxim cât se crede de cuviință, în funcție de conceptul proiectului, clasele VII-VIII;
  • elevii din aceeași clasă de liceu, în echipă de minim 10 și maxim cât se crede de cuviință, în funcție de conceptul proiectului, clasele IX-XI.

NOTĂ! Am evitat să oferim opțiunea constituirii unei echipe de elevi din mai multe clase ale școlii pentru a evita selecția pe baza notelor sau al altor criterii de performanță pe care le considerăm irelevante pentru acest proiect.

Câte proiecte finanțăm și cu ce sume:

Vom selecta 4 proiecte realizate și propuse pentru finanțare de către școli și 3 proiecte realizate și propuse pentru finanțare de către licee.

Fiecare proiect câștigător va fi finanțat cu suma de 3.000 lei, la care se adaugă contribuția în resurse, logistică și asistență de specialitate din partea muzeelor implicate. În cazuri speciale, finanțarea poate crește până la 3.500-4.000 lei pentru un proiect.

Contractul de finanțare se semnează cu școala sau liceul selectat, iar banii se pot oferi inclusiv membrilor echipei, sub formă de premiere și conform legii.

Sugestii de proiecte eligibile pentru a participa în competiție:

  1. proiecte (inclusiv de tip interviu) despre cum se restaurează o lucrare de artă sau un obiect/artefact muzeal – înregistrate, pe baza unui scenariu documentat și scris de echipa de elevi;
  2. proiecte care propun ghidaje originale, inedite, filmate în fața obiectelor/operelor de artă selectate, pe baza unui scenariu documentat și scris de echipa de elevi;
  3. proiecte de investigație a unei lucrări de artă sau a unui obiect/artefact, pe un scenariu de tip detectivistic/de anchetă,  prezentat sub formă de film documentar, cu colaje de imagini care să susțină povestea obiectului investigat; pe baza unui scenariu sau a unei anchete documentate și scrise de echipa de elevi;
  4. valorificare creativă a unui obiect de artă sau a unui obiect/artefact utilizându-se recuzită și alte elemente audio-video ajutătoare, instrumente muzicale, reconstituiri fizice a unor elemente din operele de artă etc. – înregistrate cu camera sau cu telefonul mobil;
  5. prezentări originale, suprinzătoare, cu mesaje și texte istețe, ale unor lucrări de artă sau obiecte/artefacte, prin apelul la un mix de colaje și/sau tehnici audio/video sau grafice de reprezentare – pe baza unui scenariu documentat și scris de echipa de elevi;
  6. campanie vizuală și/sau de mesaj filmat de promovare a unor elemente din colecția muzeului, puternic, isteț, care să atragă publicul la muzeu (campanie publicitară creativă) – pe baza unui scenariu documentat și scris de echipa de elevi;

Acestea sunt doar cîteva sugestii sau direcții ajutătoare de posibile proiecte. Fiecare echipă participantă are libertatea să gândească și alte idei de proiecte, conform condițiilor și criteriilor impuse.

Alte informații importante:

Toate proiectele vor fi gândite pentru a putea fi prezentate în mediul virtual, exclusiv pe canalele de promovare, comunicare, informare sau prezentare online. Fiecare produs trebuie prezentat/înregistrat sub formă digitală. Nu sunt eligibile proiecte derulate cu public, pentru public, în formă fizică.

Nu există o cerere tip de finanțare. Fiecare cerere/propunere de proiect este formulată liber și va cuprinde obligatoriu următoarele elemente: numele proiectului, muzeul unde se desfășoară, școala sau liceul care-l propune, numele profesorului/profesorilor coordonatori, numele elevilor, descrierea proiectului/ a scenariului acestuia, imagini cu obiectul/obiectele, opera/operele de artă, artefactul/artefactele selectate, tipurile de resurse, echipamente folosite, acordul muzeului unde are loc intervenția/proiectul, cu mențiunea că a luat la cunoștință despre proiectul propus și este de acord ca acesta să se desfășoare în muzeu și cu sprijinul acestuia, tipul de ajutor solicitat Finanțatorului.

Termen limită de depunere

Termenul limită de depunere a ideilor de proiecte și a necesarului de resurse este de 16 octombrie 2020, ora 17.00.

Scenariile de proiecte câștigătoare vor fi finanțate, după caz, înainte de realizarea lor sau după realizarea lor, pe bază de decont. Momentul finanțării face obiectul negocierilor individuale cu fiecare proiect selectat.

Fiecare proiect câștigător va fi susținut de către Rețeaua Națională a Muzeelor din România cu medierea accesului la colecțiile și la resursele muzeelor care fac obiectul scenariilor proiectelor selectate.

Comisia de selecție este alcătuită din managerul proiectului și membri ai conducerii Rețelei Naționale a Muzeelor din România

Proiectele se vor realiza și înregistra în perioada 20 octombrie – 5 noiembrie 2020 și vor fi apoi distribuite pe canalele oficiale ale evenimentului în perioada 7 – 14 noiembrie 2020, câte unul pe zi, până în ziua Nopții Muzeelor 2020.

Pentru informații, răspunsuri la întrebări și consultări, vă rugăm să folosiți adresa de email: noaptea_muzeelor@yahoo.com. Aplicațiile se trimit de asemenea la adresa de email: noaptea_muzeelor@yahoo.com.