Rețeaua Națională a Muzeelor din România organizează sau este activă în derularea unor manifestări profesionale la nivel național sau european care urmăresc întărirea capacității muzeelor de oferire de programe publice, dezvolarea profesională, difuzarea bunelor practici etc.  Dintre numeroasele evenimente de acest gen amintim Adunarea Generală NEMO 2015 sau We Are Museums 2016.

wam-2016-general-session