Cum să cunoaștem mai bine vizitatorii muzeelor

MuzeuFocus workshopAcest proiect a urmărit creşterea capacităţii muzeelor de a derula studii de marketing prin oferirea unor sesiuni de training, resurse și consultanță. Acest proiect a fost primul program din România dedicat cercetării de marketing în muzee, care este o activitate cheie pentru dezvoltarea unei oferte muzeale atractive şi eficiente, atât în funcţie de specificul şi misiunea muzeului, cât şi de nevoile şi particularităţile vizitatorilor săi.

Proiectul a oferit muzeelor româneşti, membre ale reţelei muzeelor, cunoştinţele şi instrumentele necesare pentru derularea de studii privind vizitatorii. Până în prezent programele de dezvoltare profesională în domeniu oferite în România nu au abordat decât probleme generale de management şi marketing, care nu au prezentat relaţia cu vizitatorii decât dintr-o perspectivă generală. Proiectul este de interes pentru orice tip de muzeu, indiferent de dimensiunea şi specificul său, de numărul de angajaţi sau de intensitatea vizitării. De asemenea aplicabilitatea lui este la nivel naţional, atât în cadrul Reţelei Naţionale a Muzeelor din România, cât şi în afara Reţelei.

În cadrul proiectului s-a realizat un ghid de cercetare a vizitatorului muzeal, cuprinzânt principalele metode de investigare care pot fi utilizate: ancheta pe bază de chestionar, focus-groupul și observația, precum și un studiu calitativ privind imaginea muzeului înrândul publicului român.

Ghidul poate fi accesat aici: A. Zbuchea & L. Ivan. 2008. Muzeu focus
Raport privind modul în care publicul român percepe expozițiile: Expoziția – perspectiva publicului

 

Partener principal: Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Proiectul a fost finanțat prin AFCN (2008).