Pentru a stimula și recompensa excelența în muzeele românești, RNMR decernează începând cu anul 2015 un Premiu Anual. Acesta se acordă pentru un proiect muzeal  realizat în anul precedent încadrul unuia dintre muzeele membrele ale Rețelei. Premiul RNMR recompensează proiecte care adresează în mod creativ și eficient cel puțin una dintre cele 4 mari valori promovate de către Network of European Museum Organisations și anume: valoarea colecțiilor muzeelor, valoarea educativă a muzeelor, valoarea economică a muzeelor, valoarea socială a muzeelor.

Evaluarea proiectelor va respecta principiul de bază a chartei RNMR, care privește cultura nu ca pe un consumator de fonduri, ci ca pe o sursă generatoare de dezvoltare economică și de coeziune socială prin intermediul muzeelor.

Obiectivele acestui premiu anual sunt:
– Să recompenseze excelența și sustenabilitatea proiectelor muzeale dezvoltate de către membrii RNMR și ghidate de una sau mai multe dintre valorile promovate prin intermediul acestui premiu;
– Să stimuleze competiția muzeală între membrii RNMR pentru direcționarea muzeelor către zona creativității și a inovației, care să demonstreze valoarea socială și economică a acestora într-o societate orientată către economia creativă și bazată pe cunoaștere.

Concursul este deschis exclusiv membrilor Rețelei Naționale a Muzeelor din România, instituționali și individuali (persoane fizice).

 

S-a lansat competeția pentru anul 2016. Candidaturile se pot depune până la data de 30 noiembrie 2016. Mai multe detalii sunt disponibile aici.

 

Câștigători

2015
Collage. Art… under construction
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
Manager proiect: Rareș Dina, muzeograf, Secția Tezaurizare Patrimoniu Mobil. Evidență științifică. Baze de date.

premiul-rnmr-2015-collage-live-painting