Rețeaua Națională a Muzeelor din România (RNMR) este cea mai mare organizație profesională dedicată muzeelor, cu peste 60 membri institutionați și membri individuali.

RNMR se defineşte, în termeni generali, prin împărtăşirea de informaţii şi idei, prin învăţarea din experienţa celorlalţi, prin reflecţie la nevoile şi politicile culturale din sector, prin parteneriate, proiecte şi activitãţi comune, prin expertize ample asupra abordãrilor din domeniul managementului muzeal şi al proiectului. RNMR s-a înfiinţat pentru a contribui la rezolvarea numeoaselor probleme cu care se confrută muzeele și profesioniștii acestora din România, pentru a acoperi nevoile operatorilor muzeali în relaţia cu autoritațile locale, regionale şi naţionale, în dezvoltarea vieţii acestora şi în structurarea unor politici culturale eficiente în domeniu, pentru a contribui la dezvoltarea profesională a membrilor comunității muzeale.

RNMR exploatează unul dintre cele mai mari avantaje competitive – munca într-un context naţional şi internaţional (prin afilierea la Networking of European Museum Organisations), construirea flexibilităţii, difuzarea de informaţii şi dezvoltarea unui know-how colectiv în interiorul unei reţele de largă acoperire. RNMR este afiliatã la una dintre cele mai mari reţele pan-europene a muzeelor Networking of European Museum Organisations.