RNMR urmărește stimularea și diseminarea cercetării științifice asociată patrimoniului cultural, întărirea legăturilor dintre muzeele românești și creșterea vizibilității muncii cercetătorilor și muzeografilor din muzeele membre. În acest sens, pe parcursul lunilor mai și iunie vor fi prezentate pe Facebook revistele și seriile de publicații ale muzeelor membre.

Rugăm editorii și coordonatorii publicațiilor muzeelor membre RNMR să contacteze rețeaua cu detalii.