Proiectul a vizat dezvoltarea profesională a muzeelor membre ale RNMR în domeniul proprietății intelectuale în vederea stimulării creativității specifice activităților și proiectelor muzeale, a garantării, protejării și valorificării rezultatelor acesteia.

Din informațiile pe care le deținem, în România nu este configurată o strategie particulară de copyright sau de valorificare a creației și a produselor intelectuale obținute de către muzee ținând cont de regulile clasice ale proprietății intelectuale. Obținerea unor venituri de pe urma comercializării produselor muzeale este una simplistă, de tip „consignație”, și nu se bazează pe securizarea unor mărci comerciale sau creații, pe marketarea și branduirea unor astfel de mărci, creații sau produse, pe conștientizarea importanței pe care proprietatea intelectuală o joacă în împărtășirea cunoștințelor, în facilitarea accesului la colecțiile muzeale, în promovarea patrimoniului cultural, în păstrarea și în managementul colecțiilor.

Proiectul a propus muzeelor o incursiune în domeniul proprietății intelectuale, de la zona legislativă până la familiarizarea cu industriile bazate pe copyright și impactul economic și cultural pe care acestea le au asupra dezvoltării muzeelor. Scopul demersului a fost de a pregăti aceste muzee pentru a fi capabile în viitor să-și definească și să-și gestioneze propriile strategii în domeniul proprietății intelectuale. Proiectul a demonstrat muzeelor că proprietatea intelectuală și, în mod particular, copyright-ul/dreptul de autor, sunt parte a rațiunii de promovare a patrimoniu cultural național deținut de muzee. Nu știm foarte bine în ce măsură cele demonstrate au fost şi aplicate de către participanţi, dar ne place să credem că lucrurile s-au mai îmbunătăţit puţin. Oricum,  în situația unui management eficient, proprietatea intelectuală poate asigura codul de dezvoltare sustenabilă a patrimoniului muzeelor.

 

Perioada: 2009
Finanțator: AFCN
Coordonator proiect: Dragoș Neamu