RNMR este membru activ al Network of European Museum Organizations (NEMO). În cadrul acestei organizații dinamice, România are reprezentanță la nivelul Executiv Board – din care face parte dl. Dragoș Neamu, director executiv al Rețelei. Rețeaua muzeelor derulează numeroase proiecte în cadrul NEMO, cum ar fi Museums Meet Museums, care permit reprezentanților muzeelor din România să facă schimb direct de experiență cu colegi din muzee europene. RNMR este reprezentat în cadrul unor grupuri de lucru europene, cum este The Creative Museum.

RNMR colaborează și cu alte asociații profesionale. De exemplu, traseul urban inițiat și dezvoltat în cadrul Nopții Muzeelor va fi ”exportat” în Armenia, fiind un model de bună practică. 2 muzeografi armeni, din cadrul a doua muzee diferite din Yerevan, vor face parte din echipa Noptii Muzeelor 2017 din România, pentru a învăța toate secretele implementării cu succes a conceptului nostru de traseu muzeal urban. Acesta are o recepție foarte bună în prezentările făcute în Europa, așa cum s-a întâmplat și în Armenia. Asociația Muzeelor din Armenia va organiza Noaptea Muzeelor 2018 în Yerevan, pe modelul și cu consultanța RNMR, cu expertiza acumulată de cei doi tineri muzeografi.