ShowMuz SIGLAShowMuz este un proiect de lungă durată al RNMR care vizează stimularea muzeelor din România să dezvolte proiecte de tip teatru muzeal / storytelling.

Practica internaţională în sfera muzeologiei pune accentul tot mai mult pe storytelling ca modalitate de educare a vizitatorilor, de a face cunoscute colecţiile muzeului, de atragere a publicului. Acest concept presupune ca prezentarea colecţiilor muzeului şi a domeniului său specific să se facă cu orientarea nu către obiect, ci pe povestea din spatele acestuia, presupune animarea colecţiilor în modalităţi din cele mai diverse. Una dintre cele mai uzitate şi eficiente metode este apelarea la artele spectacolului. Se poate apela la o soluţie simplă, cum ar fi situaţia în care ghidul muzeului îndrumă vizitatorii îmbrăcat în haine de epocă, până la soluţii complexe, cum ar fi crearea de spectacole de teatru asociate direct cu colecţiile muzeului.

În cadrul proiectului s-au realizat mai multe lucrări care pot ghida specialiștii în educație din muzee, precum și muzeografi interesați în ingrarea artelor spectacolului și a storytellingului în activitatea lor:

A. Zbuchea, L. Ivan, R. Bem Neamu, B. Mastan. 2009. Teatrul muzeal. Perspective și experiențe (working draft)
A. Zbuchea, R. Bem Neamu, B. Iordan, B. Mastan. 2010. Teatrul de umbre la muzeu

 

Ediția 1: Teatrul Muzeal (2009)

afis ShowMuz FINALÎnțelegerea profundă a caracteristicilor artelor spectacolului în context muzeal, atât din partea muzeografilor cât şi a actorilor, poate duce la găsirea unor căi originale de diversificare a ofertei educaţionale şi de divertisment a muzeelor, determină reinterpretarea creativă a colecţiilor şi creşterea puterii de influenţare a muzeelor, de stimulare a impactului educaţional pe care îl au asupra publicului. Pentru prima dată în România la acel moment, proiectul a adus la un loc reprezentanţi ai muzeelor şi ai teatrelor pentru a discuta căile de colaborare, pentru a înţelege perspectiva şi nevoile specifice celeilalte organizaţii, dar şi a publicului. Astfel s-au identificat căi de dezvoltare de proiecte comune, s-au  perfecţionat tehnicile privind implicarea artelor spectacolului pentru mai buna realizare a misiunii educative a muzeelor.

Ediția 2: Teatrul de umbre în muzeu (2010)

Prin intermediul unor workshopuri, specialiști în educație din muzeele membre ale RNMR s-au familiarizat cu teatrul de umbre și tehnica de realizare de programe de educație bazate pe teatru de umbre.