Ultimul număr al Revistei muzeelor, 1/2016, dezbate o temă actuală și cu implicații profunde asupra gestionării patrimoniului: digitizarea.

Revista poate fi citită online aici.