Complexul Muzeal Județean Neamț, în parteneriat cu Direcţia Județeană pentru Cultură Neamț și sub egida Consiliul Județean Neamț, vă invită la simpozionul „Patrimoniul cultural și situațiile de urgență: regimul de protejare și securitatea bunurilor” (Piatra Neamț, 28-30 septembrie 2017).

Simpozionul are ca scop analiza situaţiei din România privind tendinţele, practicile curente şi modul în care se păstrează și se valorifică moștenirea culturală. Participarea experţilor în domeniul managementului patrimoniului cultural ne va permite, pe de o parte, organizarea unei dezbateri publice privind starea reală a lucrurilor, pe de altă parte, realizarea unui schimb de opinii şi experienţă privind politicile şi strategiile eficiente de ocrotire în acest domeniu.

La realizarea acestui proiect sunt invitaţi experţi în domeniul managementului patrimoniului cultural din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Ministerului de Interne, Direcţiilor Judeţene pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național, universităţilor şi muzeelor din România.

Simpozionul va fi structurat pe ateliere după cum urmează:

  1. Regulile de protejare a patrimoniului cultural;
  2. Instituții responsabile de asigurarea securității bunurilor culturale;
  3. Situațiile de urgență și intervențiile de salvare a patrimoniului cultural;
  4. Noi tendințe în protejarea și valorificarea moștenirii culturale

Vă rugăm să ne confirmaţi participarea şi să ne trimiteţi titlul, rezumatul comunicării dumneavoastră, apartenența instituțională și adresa dvs. de contact până la data de 30 aprilie 2017 la următoarea adresa de e-mail: muzeupn@yahoo.com