Muzeul Etnografic al Transilvaniei editează, din anul 1958, Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei (AMET), publicaţie cu un trecut prestigios, care reuneşte lucrări ştiinţifice ale cercetătorilor din domeniu.

Vă invităm să contribuiţi cu studii bazate pe:

  1. cercetări personale (de teren, de colecţie, de arhivă);
  2. interpretări personale ale unui fenomen de cultură;
  3. studii tematice de sinteză.

Articolul va fi însoţit de un rezumat într-o limbă de circulaţie internaţională, de 200-300 de cuvinte şi de cinci cuvinte cheie, în aceeaşi limbă. Vă rugăm să menționați, după numele autorului/autorilor, instituția/instituțiile de apartenență. Dacă nu este posibil, localitatea unde se află domiciliul.

Menţionăm că vom accepta doar 1 articol de la fiecare autor sau 2 articole dacă unul dintre ele este în colaborare.

Precizăm că responsabilitatea asupra conţinutului articolului publicat revine autorului.

Materialele vor fi analizate de către colegiul de redacţie al AMET. Coordonatorii publicaţiei pot cere completări şi corecturi, iar corectura textului pe baza sugestiilor colegiului de redacţie sunt de datoria autorului.

Cerinţe de tehnoredactare:
• text de cel mult 25 de pagini și încă 5 pagini fotografii, dacă este cazul (toate fotografiile vor fi publicate alb-negru);
• redactat cu diacritice, în Times New Roman, font 12, la un rând;
• trimiterile trebuie să fie indicate în text între paranteze, ele trebuie să includă numele de familie al autorului, precum şi data publicării si pagina (Stoica, 1997: 45); toate referinţele care apar în text trebuie să fie apoi enumerate în ordine alfabetică, la sfârşitul textului în Bibliografie:

De exemplu:
DEJEU, Zamfir
1983 Folclor din zona Hăşdate-Turda, Comitetul de Cultură şi Educaţie Socialistă a Judeţului Cluj, Cluj-Napoca.
ALBA POPA, Delia
1980 Contribuţii la rezolvarea problemelor, pe care le ridică adaptarea unor spaţii la cerinţele funcţionale ale muzeului: amenajarea depozitului, Revista Muzeelor şi Monumentelor /Muzee. Nr. 3, 50–55.
ROUOT, Claude
1995 Préface. In: ALTHABE, Gérard – FABRE Daniel – LENCLUD Gérard: Vers une ethnologie du présent, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, Paris, IX–XII.

Articolele vor fi predate în format electronic, la adresa de e-mail: ametcluj@gmail.com, până la data de 20 august 2019.

arhiva AMET poate fi accesata aici –
https://www.muzeul-etnografic.ro/ro/publicatii