FA420D4B-0CA0-4ABF-95F5-B01EAE65A83E

Muzeul Vieții Transilvănene își deschide porțile
După un amplu process de restaurare, Castelul Kalnoky din Micloșoara, Covasna vă găzdui al doilea muzeu privat din țară, amenajat cu fonduri EEA Grants.

Sâmbătă, 22 aprilie 2017, are loc inaugurarea oficială a Muzeului Vieții Transilvănene, amenajat în cadrul Castelului Kalnoky de la Micloșoara, județul Covasna. Castelul a parcurs un elaborat proces de restaurare și amenajare, ca parte a proiectului Iniţiativă de patrimoniu – Muzeul vieţii transilvănene, finanțat de Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European și Guvernul României, prin Programul PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural, și desfășurat în perioada noiembrie 2014-mai 2017. Scopul declarat al proiectului îl reprezintă contribuția la dezvoltarea durabilă a regiunii „Centru“ prin protejarea, restaurarea și valorificarea patrimoniului cultural multietnic.

La inaugurare sunt așteptate peste 100 de persoane, programul evenimentului cuprinzând un tur al locației, o conferință științifică, o ceremonie de decernarea Premiului „Domokos Geza” Fundaţiei Kálnoky, o conferință de presă și o recepție oficială. La inaugurare participă, prin trei alții Excelența Sa, Domnul Conte Tibor Kálnoky, preşedintele Fundaţiei Kálnoky, domnul Erwin Șimșensohn, Secretar de Stat Ministerului Culturii și Identității Naționale, domnul Róbert Grüman, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Covasna, domnul Audun Engh, membrul Consiliului Director INTBAU, reprezentanți ai Ministerului Culturii și Identității Naționale – Unitatea de Management a Proiectului și Comisia Naţională a Monumentelor Istorice. Muzeul Vieții Trasilvănene va fi deschis vizitatorilor incepând cu luna mai 2017.

Inițiatorul acestui proiect este Fundația Kálnoky, în parteneriat cu INTBAU Scandinavia. Dintre rezultatele imediate ale proiectului se pot menționa restaurarea și conservarea Castelului Kálnoky de la Micloșoara (jud. Covasna) și amenajarea Muzeului vieții transilvănene în cadrul acestui obiectiv. O altă componentă importantă a proiectului se referă la creșterea calității vieții locuitorilor din microregiunea Baraolt, prin acțiuni concrete de consolidare și diversificare a capacității profesionale a 40 de localnici, dezvoltarea și diversificarea economiei locale, dar și îmbunătățirea situației populației de etnie Romă din microregiunea Baraolt.

Mai multe informații sunt disponibile pe pagina de Internet www.kalnoky.org.

Press contact e-mail: press@kalnoky.org

 

PROGRAM
Micloşoara, Castelul Kálnoky
22 aprilie 2017, sâmbătă

11.00 Ziua Porţilor Deschise la Muzeul Vieţii Transilvănene
11.00 Rolul castelului Kálnoky din Micloşoara în viaţa comunităţii locale– expoziție desene, concurs de desen al Școlii cu clasele I–IV din Micloșoara
12.00 Înmânarea certificatelor privind dezvoltarea competenţelor în reabilitarea monumentelor istorice

14.00 Conferinţă de presă

15.00 Cuvânt de deschidere al conferinţei ştiinţifice
Tibor KÁLNOKY, preşedintele Fundaţiei Kálnoky
DELEGATUL Ministerului Culturii și Identității Naționale
DELEGATUL Ministerului Fondurilor Europene

15.10 Decernarea PREMIULUI „DOMOKOS GÉZA” Fundaţiei Kálnoky

15.20–16.50 Prezentări, panelul I.

15.20–15.35 Róbert GRÜMAN, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Rolul castelului din Micloşoara în strategi a turistică a judeţului Covasna
15.35–15.50 Barna LÁZÁR KISS, primarul oraşului Baraolt
Rolul castelului Kálnoky înturismul Depresiunii Baraolt
15.50–16.05 MINISTERUL Culturiiși Identității Naționale– Unitatea de Management a
Proiectului (UMP)
Granturile SEE – impactul asupra patrimoniului cultural naţional
16.05–16.20 MINISTERUL Culturii și Identității Naționale– Comisia Naţională
Monumentelor Istorice (CNMI)
Rolul CMNI înocrotirea monumentelor istorice
16.20–16.35 Audun ENGH, membrul Consiliului Director INTBAU
INTBAU Scandinavia’s partnership in the Kálnoky Castle project: Bilateral exchange of skills and teaching of traditional crafts
16.35–16.50 András FARKAS, membru fondator Grupul Pont
Programul Castel în Transilvania

16.50–17.00 Pauză
17.00–17.45 Prezentări, panelul II.

17.00–17.15 János FEHÉR, istoric de artă
Castelul din Micloșoara și constructorii acestuia
17.15–17.30 Imola MAGYARÓSI, istoric de artă, Fundaţia Kálnoky
Lucrările de reabilitare a parculuiși a castelului Kálnoky din Micloșoara
17.30–17.45 Alpár PÉTER, artist – Réka VÁRALLYAY, istoric de artă
Concepția expoziției de bază al Muzeului Vieții Transilvănene

17.45–18.00 Vizitarea expoziţiilor

19.00–01.00 Inaugurarea Muzeului Vieții Transilvănene și bal de deschidere

19.30 Tibor KÁLNOKY, preşedintele Fundaţiei Kálnoky
Cuvânt de deschidere
Christopher RÅDLUND, directorul Școlii de pictură INTBAU
Cursuri de pictură în Transilvania
20.00–21.30 Recepția oficială
21.30–01.00 Recital de muzică renascentistă și dans de epocă
KÁJONI CONSORT, ansamblu local de muzică veche din Depresiunea Baraolt
Ignác FILIP, prof. univ. dr., muzician, director ansamblu