Alături de muzeele noastre

Rețeaua Națională a Muzeelor din România, care reunește peste 60 de membri instituționali, muzee naționale, regionale, județene și locale, face publică susținerea totală și fără rezerve a solicitărilor manifestate în întâlnirile guvern-sindicate, respectiv a declarațiilor publice venite din partea sindicatelor lucrătorilor din muzeele românești cu privire la îndreptarea cuvenită a remunerației angajaților din sistemul muzeal public.

Subliniem că orice demers venit dinspre personalul muzeelor din România prin care se solicită asigurarea unui trai minim decent, inclusiv prin forma remunerației lunare care să fie aliniată la salarizarea din alte domenii ale culturii și artei, se bucură de sprijinul nostru necondiționat, menit să asigure demnitate și recunoaștere publică celor care sunt încredințați cu păstrarea moștenirii culturale, cunoscută sub denumirea de patrimoniu cultural național.

Apelăm în continuare la conducerea și personalul muzeelor afectate de actualele condiții inegale de salarizare, și să le reamintim că diferențele existente între salariile aceluiași tip de post, uneori mergând până la 100%, nu fac decât să afecteze bunul mers al instituțiilor și să conducă la frustrări, ineficiență și, foarte grav în unele cazuri, la sărăcie. Numai împreună vom reuși să readucem normalitatea și legalitatea în sistemul public muzeal, în care să respectăm principiul sacru prevăzut în Codul Muncii al „egalității de tratament față de toți salariații”.

Nu în ultimul rând apelăm la Guvernul României, în mod special la ministerele Muncii și Justiției Sociale, respectiv al Culturii și Identității Naționale, și să le readucem aminte că în anul premergător celebrării Centenarului României Mari, nu vom putea vorbi de justiție socială în actualele condiții. Personalul implicat direct în evenimentele și activitățile din anul 2018 are dreptul să fie tratat nediscriminatoriu și echitabil în schimbul respectării obligațiilor profesionale. Așa cum întreaga comunitate culturală și artistică va fi implicată direct în momentele festive ale serbării trecerii a 100 ani de la reîntregirea teritorială a statului național român, și specialiștii muzeelor vor fi în prima linie a activității de valorificare a patrimoniului național. Nu uitați să recunoașteți și să apreciați munca, de multe ori nevăzută, a celor care vor transmite moștenirea noastră culturală generațiilor următoare.

Rețeaua Națională a Muzeelor din România își reiterează disponibilitatea de a fi un partener de dialog cu autoritățile centrale, asociațiile și sindicatele profesionale, pentru a oferi cea mai bună soluție de remunerație salarială a personalului din muzee. Viitoarea lege a salarizării unitare a personalului din sistemul public trebuie să reflecte corect aportul specialiștilor din muzee la buna funcționare a societății românești.

Semnatari:

1. Dr. Virgil Ștefan NIȚULESCU, președinte RNMR
2. Dr. Valer RUS, manager Muzeul Casa Mureșenilor Brașov
3. Dr. Corina BEJINARIU, manager Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău
4. Dr. habil. Tudor SĂLĂGEAN, manager Muzeul Etnografic al Transilvaniei Cluj-Napoca
5. Dr. Ciprian ȘTEFAN, manager Complexul Național Muzeal ASTRA Sibiu
6. Dragoș NEAMU, membru Consiliul Director al RNMR și membru Consiliul Director al Network of European Museum Organisations
7. Magdalena PETRE-FILIP, muzeograf, Muzeul Național al Agriculturii, Slobozia
8. Andrei SCĂRLĂTESCU, muzeograf, Complexul Național Muzeal Curtea Domnească Târgoviște
9. Narcis Iustin DEJANU, manager Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești
10. Viorel RUSU, manager, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, Baia Mare
11. Izabela Luiza POP, muzeograf, Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»
12. Cristina Celia IACOB, conservator, Muzeul Științei și Tehnicii “Ștefan Procopiu”, Complexul Național Muzeal “Moldova” Iași
13. Dr. Gabriela GURAU, manager Complexul Muzeal de Științele Naturii “Ion Borcea”, Bacău
14. Teodora-Camelia CRISTOFOR, muzeograf, Complexul Muzeal Naţional Moldova, Iaşi
15. Ioana COSEREANU, muzeograf, Complexul Național Muzeal Moldova, Iași
16. Minola IUTIȘ, conservator, Muzeul de Artă, Complexul Muzeal Național Moldova, Iași
17. Cătălina ŞTINERU, conservator, Complexul Muzeal “Iulian Antonescu” Bacău
18. Coralia COSTAȘ, șef birou Relații publice, Complexul Muzeal Național Moldova, Iași.
19. Prof. Mariana POPA, manager Complexul Muzeal ”Iulian Antonescu”, Bacău, alături de întreg colectivul
20. Dr. Mihaela SIMON, muzeograf, Muzeul Național de Istorie a României, București
21. Dr. Decebal Desimir VLEJA, muzeograf, Muzeul Național de Istorie a României, București
22. Camelia CIOBOTARU, conservator, Complexul Național Muzeal Curtea Domnească, Târgoviște
23. Ec. Mariuta VASILE, Complexul Național Muzeal Moldova, Iași
24. Adriana MIRON, muzeograf, Muzeul de Istorie a Moldovei, Complexul Muzeal Național Moldova, Iași
25. Sindicatul Muzeului Național Peleș
26. Monica NĂNESCU, șef Muzeul Științei și Tehnicii “Ștefan Procopiu”, Complexul Național Muzeal Moldova, Iași
27. Geta DELEANU, muzeograf grad 1 A, Muzeul de Artă din Constanța
28. Dr. Adelina STOENESCU, șef serviciu, Complexul Muzeal Arad
29. Dr. Ioana Lidia ILEA, manager, Muzeul Memorial “Octavian Goga”, Ciucea
30. Adrian STROE, Șef Serviciu Patrimoniu, Muzeul Național al Agriculturii, Slobozia
31. Carmen Mihaela PĂDURARU, muzeograf, Muzeul Științei și Tehnicii “Ștefan Procopiu”, Complexul Național Muzeal Moldova, Iași
32. Ana-Maria RATA, muzeograf, Muzeul Etnografic al Moldovei, Complexul Muzeal Național Moldova, Iași
33. Simona POSTOLACHE, muzeograf, Departamentul de Relații Publice și Marketing, Complexul Muzeal Național Moldova, Iași
34. Dragoș Ionuț PORUMB, muzeograf, Complexul Muzeal Național Moldova, Iași
35. Iulia CARAIMAN, conservator, Complexul Muzeal Național Moldova, Iași
36. Mirela BRAILEAN, conservator biolog, Complexul Muzeal Național Moldova, Iași
37. Mihai NEAGU, fotograf, Complexul Muzeal Național Moldova, Iași
38. Camelia Elena PRALEA, muzeograf, Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii “Ştefan Procopiu”, Complexul Muzeal Naţional Moldova, Iași
39. Dr. Senica TURCANU, șef Muzeul de Istorie a Moldovei, Complexul Muzeal Național Moldova, Iași
40. Victor SAVA, muzeograf, Complexul Muzeal Arad
41. Raluca PINTILII, muzeograf, Complexul Muzeal Naţional Moldova, Iași
42. Ligia Otilia TEODOR, expert restaurator, Complexul Muzeal Național Moldova, Iași
43. Cristina TOMA, manager, Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi
44. Adriana PANTAZI, Șef Serviciu Artă, Complexul Muzeal Arad
45. Mariana SPĂTARU, conservator, Muzeul Științei și Tehnicii “Ștefan Procopiu”, Complexul Național Muzeal Moldova, Iași
46. Daniela MUSTEREȚ, conservator, Muzeul de Istorie a Moldovei, Complexul Muzeal Național Moldova, Iași
47. Cristina Elena POSCHINA, restaurator, Complexul Național Muzeal Curtea Domnească, Târgoviște
48. Livia PITULAN, muzeograf, Muzeul Municipal Câmpulung, secția de Etnografie și Artă Populară
49. Ioan IAȚCU, muzeograf, Muzeul de Istorie a Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național Moldova, Iaşi
50. Dr. Sorin IFTIMI, muzeograf, Muzeul de Istorie a Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național Moldova, Iaşi
51. Marilena IORDACHE, referent de specialitate, Complexul Național Muzeal “Curtea Domnească”, Târgoviște
52. Oana FLORESCU, muzeograf, Muzeul “Poni-Cernatescu”, Complexul Național Muzeal Moldova, Iași
53. Marius ȘUICĂ, conservator, Muzeul Științei și Tehnicii “Ștefan Procopiu”, Complexul Național Muzeal Moldova, Iași
54. Geta DELEANU, muzeograf, Muzeul de Artă Constanța
55. Luminița PAUL, expert conservator și investigator biolog, Muzeul de Artă Timișoara
56. Dan Octavian PAUL, Președintele ICOM România și Șeful Laboratorului Zonal de Restaurare al Muzeului Național al Banatului, Timișoara
57. Mihaela ONOFREI, conservator, Muzeul Etnografic al Moldovei – Complexul Muzeal Național Moldova, Iași
58. Ing. Denis SIMIONESCU, Directia tehnico-administrativă, Complexul Muzeal Național Moldova, Iași
59. Ana UNGURIANU, educator muzeal, Muzeul Național de Artă al României
60. Dr. Gheorghe PETRE, manager și întregul personal al Muzeului Național al Agriculturii, Slobozia
61. Victor GRECU, restaurator 1A, Complexul Muzeal Național Moldova, Iași
62. Silvia TRĂISTARU, expert restaurator independent, conservator I, Muzeul Național de Artă Contemporană
63. Eugen ŢEPEŞ STROIA, muzeograf, Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti
64. Ecaterina DEDIU, conservator, Muzeul de Istorie a Moldovei, Complexul Muzeal Național Moldova, Iași
65. Marcela GAVRILĂ, muzeograf, Complexul Muzeal Iulian Antonescu, Bacău
66. Mirela BARZ, muzeograf, Muzeul Maramureșean Sighetu-Marmației
67. Ioan BOROICA, cercetător științific II
68. Timur CHIS, muzeograf, Muzeul Maramureșean Sighetu-Marmației
69. Nicoleta NEMES, muzeograf, Muzeul Maramuresean Sighetu-Marmației
70. Crina PARJA, muzeograf, Muzeul Maramureșean Sighetu-Marmației
71. Grigore HOTICO, muzeograf, Muzeul Maramureșean Sighetu-Marmației
72. Danuta BOBOSAN, muzeograf, Muzeul Maramureșean Sighetu-Marmației
73. Alin PRALEA, muzeograf, Muzeul Maramureșean Sighetu-Marmației
74. Alina MARINCEAN, muzeograf, Muzeul Maramureșean Sighetu-Marmației
75. Nelu STIRB, conservator, Muzeul Maramureșean Sighetu-Marmației
76. Mirela PETRAR, conservator, Muzeul Maramureșean Sighetu-Marmației
77. Ileana CODREA, conservator, Muzeul Maramureșean Sighetu-Marmației
78. Maria PASCA, conservator, Muzeul Maramureșean Sighetu-Marmației
79. Ioan POP, restaurator, Muzeul Maramureșean Sighetu-Marmației
80. Ileana STAN, restaurator, Muzeul Maramureșean Sighetu-Marmației
81. Liviu BLEDEA, conservator, Muzeul Maramureșean Sighetu-Marmației
82. Vasile ARDELEAN, conservator, Muzeul Maramureșean Sighetu-Marmației
83. Mihan MUNTEAN, conservator, Muzeul Maramureșean Sighetu-Marmației
84. Ioan STAN, conservator, Muzeul Maramureșean Sighetu-Marmației
85. Ioan MARIS, conservator, Muzeul Maramureșean Sighetu-Marmației
86. Remus TUDOVAN, conservator, Muzeul Maramureșean Sighetu-Marmației
87. Mihail MANOLE, conservator, Muzeul Maramureșean Sighetu-Marmației
88. Mihaela VELEA, șef serviciu, Muzeul de Artă Craiova
89. Valentina CĂLIN, muzeograf, Muzeul de Artă Craiova
90. Lucian ROGNEANU, muzeograf, Muzeul de Artă Craiova
91. Rusalia CRĂCIUNOIU, muzeograf, Muzeul de Artă Craiova
92. Laura TIPARU, muzeograf, Muzeul de Artă Craiova
93. Ancuța BĂRĂSCU, muzeograf, Muzeul de Artă Craiova
94. Emilian ALBU, muzeograf, Muzeul de Artă Craiova
95. Ovidiu NEAGOE, muzeograf, Muzeul de Artă Craiova
96. Felicia ȘERBAN, muzeograf, Muzeul de Artă Craiova
97. Roxana DANCIU, economist, Muzeul de Artă Craiova
98. Iulia CHIFU, economist, Muzeul de Artă Craiova
99. Mihaela STÎRCU, inginer sistem, Muzeul de Artă Craiova
100. Alin GHIȚĂ CULESCU, șef serviciu Situații de urgentă, Muzeul de Artă Craiova
101. Daniel STĂNCULESCU, administrator, Muzeul de Artă Craiova
102. Mihail NISTOR, restaurator, Muzeul de Artă Craiova
103. Dardu RIZEANU, restaurator, Muzeul de Artă Craiova
104. Ionica VICĂ-DINCĂ, restaurator, Muzeul de Artă Craiova
105. Dina UDREA, custode sală, Muzeul de Artă Craiova
106. Luminița FLOREA, conservator, Muzeul de Artă Craiova
107. Nicu DEDIU, custode sală, Muzeul de Artă Craiova
108. Aritina UNGUREANU, custode sală, Muzeul de Artă Craiova
109. Eugen PACIUREA, muncitor, Muzeul de Artă Craiova
110. Monica POPESCU, custode sală, Muzeul de Artă Craiova
111. Daniela CÎRNEANU, supraveghetor sală, Muzeul de Artă Craiova
112. Florela BELEGA, custode sală, Muzeul de Artă Craiova
113. Ion POPESCU, custode sală, Muzeul de Artă Craiova
114. Aura POPESCU, custode sală, Muzeul de Artă Craiova
115. Gheorghe MANOLACHE, muncitor, Muzeul de Artă Craiova
116. Teodora Georgiana MOROȘANU, documentarist, Muzeul de Artă”Ion Irimescu”, Fălticeni
117. Oana PĂDUREȚU, Vicepreședinte Sindicat Pro Art, Muzeul Național de Artă al României
118. Alexandru OPREA, manager, Muzeul Municipal Câmpulung Muscel
119. Dr. ing. Dorina RUSU, expert restaurator, Centrul de Cercetare și Conservare-Restaurare a Patrimoniului Cultural, Complexul Muzeal Național ”Moldova”, Iași
120. Dr. Ortansa JIGAU, director adjunct, Complexul Muzeal de Științele Naturii “I. Borcea”, Bacău
121. Daniela SĂLĂJAN, restaurator pictură, Complexul Muzeal Național ”Moldova”, Iași
122. Arina HUSLEAG, expert restaurator, Complexul Muzeal Național “Moldova”, Iași
123. Doina POPA, supraveghetor, Muzeul Științei și Tehnicii “Ștefan Procopiu”, Complexul Muzeal Național “Moldova”, Iași
124. Carmen-Mihaela VORNICU, supraveghetor, Muzeul Științei și Tehnicii “Ștefan Procopiu”, Complexul Muzeal Național “Moldova”, Iași
125. Elena MANEA, supraveghetor, Muzeul Științei și Tehnicii “Ștefan Procopiu”, Complexul Muzeal Național “Moldova”, Iași
126. Margareta MARDARE, supraveghetor, Muzeul Științei și Tehnicii “Ștefan Procopiu”, Complexul Muzeal Național “Moldova”, Iași
127. Mariana GUGEANU, restaurator I A, Complexul Muzeal Național “Moldova”, Iași
128. Dr. Pavel MIREA, manager, Muzeul Județean Teleorman
129. Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța
130 Sindicatul Delfinariu
131. Constantin ALBINETZ, director, Muzeul Municipal Dej
132. Alexandrina MIRCEA, muzeograf, Muzeul Municipal Dej
133. Maria MÎȚU, expert restaurator metal-ceramică, Muzeul Național al Banatului din Timișoara
134. Ioan Aurelian BORDEI, muzeograf, Muzeul de Istorie Naturală, Sibiu
135. Eva Ibolya DELCZEG, supraveghetor sală la Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud