În ziua de vineri, 13 noiembrie, a fost publicată Decizia Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 130/03.11.2020 pentru constituirea Comisiei de negociere a Metodologiei privind comunicarea publică prin prezentare directă, expunerea publică a operelor de artă grafică sau plastică, de artă aplicată, fotografică şi de arhitectură, precum şi proiecția publică a operelor de artă digitală. În mod evident, galeriile de artă și muzeele sunt printre principalii utilizatori ai operelor în cauză, prin intermediul expunerii publice, așa încât este firesc faptul că VISARTA, Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale, dorește să aibă o negociere cu acestea. Rețeaua Națională a Muzeelor din România, nominalizată, prin decizia ORDA, în Comisia de negociere, este cea mai importantă structură asociativă a muzeelor din România. Tocmai de aceea, ne considerăm responsabili să apărăm interesele muzeelor românești și să asigurăm membrii Asociației noastre, opinia publică, dar și Ministerul Culturii, ca autoritate centrală de specialitate în domeniu, de faptul că vom face acest lucru și că ne vom concentra toate eforturile pentru apărarea intereselor muzeelor. Conducerea RNMR consideră această temă o prioritate și lucrează acum la formele de atitudine și de luare de poziție. Nu putem să nu observăm, pe de altă parte, că baza de negociere propusă are grave deficiențe, care pretind o revedere a lor, pentru punerea de acord a acestora cu prevederile constituționale și cu cele ale Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Toate acestea vor fi expuse, în mod direct, organismului de gestiune colectivă VISARTA, în cel mai scurt timp posibil.

Aici puteți consulta punctul de vedere juridic oficial RNMR.