HOME arrow Membrii arrow deakandrea.mncr@gmail.com
deakandrea.mncr@gmail.com Profile Page
Hits 8878
Online Status OFFLINE
Member Since 06-08-2011 17:57:35
Last Online Never
Last Updated Never
 

Contact Info

Denumire: Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni
Zona: Regiunea de dezvoltare Centru
Tip Membru: Membru
Alte Informatii (Romana):

Data înfiinţãrii: În anul 1995 Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei a înfiinţat la Sfântu Gheorghe o secţie de arheologie, care urma să fie transformată într-un muzeu de sine stătător conform Hotărârii Guvernului nr. 1365 / 1996. Hotărârea de Guvern a fost aplicată abia în anul 1999, înfiinţându-se astfel Muzeul Carpaţilor Răsăriteni, în subordinea Ministerului Culturii. În anul 2007 instituţia primeşte titulatura de muzeu naţional, fiind azi cunoscută sub denumirea de Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, subordonat Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.

Profil:
istorie

Muzeu de importanţã:
naţională

Muzee satelit:
Casa memorială Romulus Cioflec, Prima Şcoală Românească din Sfântu Gheorghe, Muzeul Oltului şi Mureşului Superior

 

Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni (MNCR)

 

Patrimoniu: Cercetările din domeniile istoriei, arheologiei şi etnografiei desfăşurate de-a lungul timpului au dus la formarea şi îmbogăţirea patrimoniului naţional administrat de muzeu, care în prezent se ridică la circa 16.000 de poziţii inventariate. Deşi până în prezent accentul s-a pus pe salvarea şi conservarea patrimoniului material mobil, muzeul îşi concentrează tot mai mult eforturile pe salvarea patrimoniului imaterial, aflat în pericol imineMuzeul a realizat numeroase proiecte culturale, pe cont propriu sau în colaborare cu alte instituţii culturale din ţară şi străinătate, dintre care putem aminti: cercetările arheologice de la Covasna – „Cetatea Zânelor”; cercetările arheologice de la Olteni – „Cariera de Nisip” (jud. Covasna); cercetările arheologice de la Păuleni Ciuc-Ciomortan – „Dâmbul Cetăţii” (jud. Harghita); cercetările arheologice de la Băile Figa (jud. Bistriţa-Năsăud); cercetări etnografice în judeţele Covasna, Harghita, Braşov, Bistriţa-Năsăud; cercetări etno-arheologice în Carpaţii Răsăriteni, cu privire la exploatarea preindustrială a sării; cercetări istorico-documentare privind învăţământul confesional ortodox, viaţa şi activitatea unor personalităţi din zona Covasna-Harghita.

Deşi accentul se pune în primul rând pe salvarea, conservarea şi promovarea patrimoniului românesc din zonă, muzeul promovează deopotrivă, prin activităţile sale, dialogul intercultural, venind în sprijinul generaţiilor tinere, îndemnându-le să participe în activităţi culturale care includ toate moştenirile culturale din zonă, fără a le separa în funcţie de criteriul etnic.  

Modalitãţi de acces: de la gară cu autobuzul nr. 1 până în Parcul Central Elisabeta 

Servicii: programe educative (ateliere,tabere de arheologie experimentală, ateliere pentru persoanele cu dizabilităţi, lecţii deschise), rampe de acces pentru persoanele cu handicap, ghidaje pentru grupuri, organizare de evenimente.

Expoziţia „Aşezarea preistorică Păuleni Ciuc Dâmbul Cetăţii
Adresa: Str. Gábor Áron nr. 16, Sf. Gheorghe, jud. Covasna

Scurtă descriere: Lumea preistorică văzută pentru prima oară în 3D! Expoziţia prezintă vestigii arheologice, reconstituiri ale unor locuinţe, complexe rituale, vetre de foc, cuptoare de ars ceramica şi un profil stratigrafic al sitului arheologic, cu explicaţii privind specificul culturilor din care provin acestea. Situl arheologic se află în apropierea satului Şoimeni, comuna Păuleni-Ciuc, judeţul Harghita, în locul numit de localnici Dâmbul Cetăţii. Expoziţia a fost reamenajată la cele mai înalte standarde din muzeologia contemporană, folosind tehnici de prezentare moderne, de ultimă oră, acordând atenţie atât substratului ştiinţific cât şi creării unui ambient adecvat, menit să ne transpună în misterioasa lume preistorică.

Program de vizitare:
Marţi – Sâmbătă 09:00 – 17:00
Duminică 10:00 – 15:00
Închis: Luni şi în zilele de sărbătoare legale

Tarife:
Intrare adulţi  6.00 lei
Intrare persoane cu drept de reducere:

 1. elevii şi studenţii, inclusiv elevii şi studenţii din învăţământul particular acreditat, beneficiară de reducere 75% din tariful perceput adulţilor pentru accesul la muzeu (cu excepţia categoriilor prevăzute la gratuitate)   1.50 lei
 2. posesorii de carduri „Euro 26”, în vârstă de până la 30 de ani, beneficiază de reducere 75% din tariful perceput adulţilor pentru accesul la muzeu   1.50 lei 
 3. adulţii cu handicap mediu şi uşor beneficiază de reducere 75% din din tariful perceput adulţilor pentru accesul la muzeu    1.50 lei
 4. pensionarii beneficiază de reducere 50% din tariful perceput adulţilor pentru accesul la muzeu 3.00 lei    

Taxe de ghidaj specializat  10.00 lei
Fotografiere (fotografi amatori)  5.00 lei/persoană
Filmare (amatori)   10.00 lei/persoană

Taxa coordonare ateliere  10.00 lei/grup

 

Casa Memorială Romulus Cioflec

alt

Patrimoniu:
Casa memorială cuprinde 4 încăperi:camera din faţă numită „Camera dinainte”, sala documentară, biroul scriitorului şi sala multimedia. Aici sunt expuse piese de mobilier, obiecte personale, cărţi şi fotografii ce au aparţinut scriitorului Romulus Cioflec şi familiei sale, precum şi imagini în fotocopie după materialele originale.
 
Modalităţi de acces: cu autoturismul, dinspre Braşov prin Bod şi din Sfântu Gheorghe prin comuna Vâlcele.
 
Servicii: programe educative (ateliere,tabere de arheologie experimentală, ateliere pentru persoanele cu dizabilităţi, lecţii deschise), rampe de acces pentru persoanele cu handicap, ghidaje pentru grupuri, organizare de evenimente.
 
Program de vizitare:
Marţi – Sâmbătă 09:00 – 17:00
Duminică 10:00 – 15:00
Închis: Luni şi în zilele de sărbătoare legale

Tarife:
Intrare adulţi  6.00 lei
Intrare persoane cu drept de reducere:
 1. elevii şi studenţii, inclusiv elevii şi studenţii din învăţământul particular acreditat, beneficiară de reducere 75% din tariful perceput adulţilor pentru accesul la muzeu (cu excepţia categoriilor prevăzute la gratuitate)   1.50 lei
 2. posesorii de carduri „Euro 26”, în vârstă de până la 30 de ani, beneficiază de reducere 75% din tariful perceput adulţilor pentru accesul la muzeu   1.50 lei 
 3. adulţii cu handicap mediu şi uşor beneficiază de reducere 75% din din tariful perceput adulţilor pentru accesul la muzeu    1.50 lei
 4. pensionarii beneficiază de reducere 50% din tariful perceput adulţilor pentru accesul la muzeu 3.00 lei    

Taxe de ghidaj specializat  10.00 lei
Fotografiere (fotografi amatori)  5.00 lei/persoană
Filmare (amatori)   10.00 lei/persoană
Taxa coordonare ateliere  10.00 lei/grup

Adresa:
Strada Mare, nr.301, Araci, comuna Vâlcele, jud.Covasna


Prima Şcoală Românească din Sfântu Gheorghe

alt

Patrimoniu: Prima şcoală românească din Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, a fost atestată documentar în anul 1799. Identificarea imobilului s-a făcut pe baza izvoarelor documentare aflate în fondul Direcţiei Judeţene a Arhivelor Naţionale Covasna precum şi a altor documente aflate în păstrarea diferitelor parohii ortodoxe din judeţ. Documentele informative atestă faptul că această şcoală confesională ortodoxă a avut o istorie zbuciumată.

Punctul muzeal Prima Şcoală Românească cuprinde 4 încăperi: sala de clasă, vestibulul, biblioteca şi locuinţa învăţătorului. În acestea au fost adunate şi expuse piese şi documente reprezentative pentru istoricul învăţământului confesional românesc ortodox din zonă.

Prima încăpere, sala de clasă, era spaţiul în care elevii îşi desfăşurau activitatea zilnică.

A doua încăpere
este vestibulul, care în prezent funcţionează ca spaţiu de primire a vizitatorilor.

În ce-a de-a treia încăpere
, cea a bibliotecii, este amenajat un spaţiu pentru expoziţii temporare, în care sunt prezentate diverse documente ale epocii: cărţi, reviste, ziare, documente de arhivă, care aduc dovezi cu privire la istoricul învăţământului confesional românesc din judeţul Treiscaune.

În ce-a de-a patra încăpere
este amenajată locuinţa învăţătorului.

Modalităţi de acces: din centrul oraşului se urcă str. Váradi József până în zona cimitirului ortodox şi a bisericii ortodoxe

Servicii: programe educative (ateliere,tabere de arheologie experimentală, ateliere pentru persoanele cu dizabilităţi, lecţii deschise), rampe de acces pentru persoanele cu handicap, ghidaje pentru grupuri, organizare de evenimente.
 
Program de vizitare:
Marţi – Sâmbătă 09:00 – 17:00
Duminică 10:00 – 15:00
Închis: Luni şi în zilele de sărbătoare legale

Tarife:
Intrare adulţi  6.00 lei
Intrare persoane cu drept de reducere:
 1. elevii şi studenţii, inclusiv elevii şi studenţii din învăţământul particular acreditat, beneficiară de reducere 75% din tariful perceput adulţilor pentru accesul la muzeu (cu excepţia categoriilor prevăzute la gratuitate)   1.50 lei
 2. posesorii de carduri „Euro 26”, în vârstă de până la 30 de ani, beneficiază de reducere 75% din tariful perceput adulţilor pentru accesul la muzeu   1.50 lei 
 3. adulţii cu handicap mediu şi uşor beneficiază de reducere 75% din din tariful perceput adulţilor pentru accesul la muzeu    1.50 lei
 4. pensionarii beneficiază de reducere 50% din tariful perceput adulţilor pentru accesul la muzeu 3.00 lei    

Taxe de ghidaj specializat  10.00 lei
Fotografiere (fotografi amatori)  5.00 lei/persoană
Filmare (amatori)   10.00 lei/persoană
Taxa coordonare ateliere  10.00 lei/grup

Adresa: str.Váradi Jozsef, nr.38, Sfântu Gheorghe,jud Covasna
--------------------------------------------------------------------------------

Administrator: Valerii Kavruk - Director General
Adresa sediul central: Str. Gábor Aron , Nr.16, Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna
Persoana de contact: Andrea Deak
Telefon: 0267314139
E-mail:
secretariat@mncr.ro
Web site: www.mncr.ro, www.muzeul-carpatilor-rasariteni
--------------------------------------------------------------------------------
Alte Informatii (Engleza):
targul de turism
Evenimentul săptămânii


Rețeaua Națională a Muzeelor din România

vă invită la Noaptea Muzeelor
18 mai 2013
www.noapteamuzeelor.ro


Cautare

Autentificare membrii