HOME arrow Membrii arrow mnhcv@rnmr.ro
mnhcv@rnmr.ro Profile Page
Hits 16151
Online Status OFFLINE
Member Since 29-02-2008 16:08:42
Last Online Never
Last Updated Never
 

Contact Info

Denumire: Muzeul Naţional al Ţăranului Român
Zona: Regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov
Tip Membru: Membru
Alte Informatii (Romana):

Data înfiinţãrii: 1906

Profil: etnologie/folclor

Muzeu de importanţã: naţională

Muzee satelit: Casa de Piatră de la Hereşti (Giurgiu)

Istoric:
Pe baza Decretului Regal nr 2777 din 13 iulie 1906, semnat de Regele Carol I, Mihail Vlădescu, inspiratul ministrul al cultelor din acea vreme, îl numeşte pe Al. Tzigara-Samurcaş director al Muzeului de Etnografie, de Artă Naţională, Artă Decorativă şi Artă Industrială, care a funcţionat pe locul fostei monetării a statului până în 1912, când se pune piatra de temelie a ceea ce avea să devină clădirea “neo-românească” a Muzeului de la Şosea – cum îl vor alinta multă vreme bucureştenii.

Muzeul de la Şosea îşi va continua periplul istoric şi după schimbările fundamentale de după cel de al doilea război mondial. Clădirea se va transforma, începînd cu 1953, în Muzeul Lenin-Stalin, apoi al Partidului Comunist Român, a Mişcării Revoluţionare şi Democratice din România, pentru a ajunge tot mai mult, în ultimii ani de regim comunist, un fel omagiu muzeal al preşedintelui Nicolae Ceauşescu.

Pe 15 februarie 1990, un nou ministru inspirat, Andrei Pleşu, face un nou act întemeietor numindu-l – şi la recomandarea insistentă a lui Dan Hăulică – pe pictorul Horia Bernea director al nou (re)înfiinţatului Muzeu al Ţăranului Român.

Clădirea Muzeului Naţional al Ţăranului Român este amplasată în Piata Victoriei din Bucureşti, alături de Muzeul de Ştiinţe Naturale "Grigore Antipa" şi de Muzeul de Geologie. Cel numit cu întocmirea proiectului şi conducerea lucrărilor va fi arhitectul N. Ghika-Budeşti, strălucit reprezentant al şcolii autohtone de arhitectură care, potrivit opţiunii muzeologice a etnografului şi directorului Alexandru Tzigara-Samurcaş, trebuia să înalţe "un palat al artei pamântene", dispus sub forma incintelor de tip monastic.

După 29 de ani, la capătul unor nesfârşite întreruperi, se va finaliza, în 1941, luând înfăţişarea actualului monument de arhitectură, sediul Muzeului Ţăranului Român.

Patrimoniu:
Puteţi afla ceva despre ţăranul român şi lumea lui venind la Muzeul Ţăranului Român. Cu o istorie de un secol, clădirea de cărămidă roşie, adăposteşte peste 90.000 de obiecte ţărăneşti: icoane, troiţe, cruci, ceramică, ţesături, costume, podoabe. O parte din aceste obiecte sunt prezentate în expoziţii cu pronunţat caracter antropologic. Redescoperim o lume uitată, îi arătăm frumuseţea, simplitatea, puterea, într-o formă muzeografică modernă şi originală pentru care, în 1996, Muzeul Ţăranului Român a primit premiul  EMYA - “Muzeul European al anului”. Muzeul Ţăranului Român, numit nu întâmplător astfel, consideră util să prezinte chipul ţăranului şi universul său. Muzeul încearcă să reprezinte un ţăran complex care poate fi cunoscut prin priviri succesive, fiecare dintre ele asumându-şi o perspectivă fragmentară. Muzeografia adecvată acestei opţiuni nu poate fi decât o muzeografie a căutării, o muzeografie pâlpâitoare care reuşeşte, cu fiecare gest, opunându-se la tot ce riscă să devină rutină, procedeu, clişeu, reţetă.

Modalitãţi de acces
:
Cu metroul, de pe M1, M2, până la staţia Piaţa Victoriei; Cu autobuzul nr. 300 până la staţia Muzeul Ţăranului Român; De la Aeroportul Otopeni, cu autobuzul nr. 783, până la Staţia Piaţa Victoriei.

Servicii: rampă de acces pentru persoanele cu handicap, club-cafe, restaurant, art-shop, bibliotecă.
Ghidajul general este oferit doar în cazul delegaţiilor oficiale. Serviciul de audioghid este disponibil pentru întreaga expunere de bază, în limbile engleză, franceză, germană (Tarif - 10 lei/aparat).

Muzeul organizează permanent programe educative pentru şcoli şi grădiniţe, pentru adolescenţi (Atelierul de Creativitate:  marţea, miercurea, joia şi vinerea de la 10.00 la 14.00; pe tot parcursul anului şcolar copiii se pot înscrie la ateliere de etnologie (7 - 14 ani), de modelaj în lut (5 -18 ani), de broderie (12 -18 ani), de fotografie (14 - 18 ani), de citit şi ilustrat poveşti (5 - 14 ani), la vizite şi lecturi în sălile muzeului), pentru publicul adult (program de voluntariat în cadrul proiectelor derulate de muzeu).

Program de vizitare:  
marţi – duminică 10.00 – 18.00; luni este închis.

Tarife:
Expoziţia permanentă - preţ bilet adulţi 6 lei; preţ bilet elevi, studenţi, pensionari 2 lei; Preţ bilet posesori de Euro 26 Card 3 lei.

Expoziţii temporare - preţ bilet adulţi 5 lei; preţ bilet elevi, studenţi, pensionari 2 lei; Preţ bilet posesori de Euro 26 Card 2,5 lei.

Se acordă gratuităţi pentru prima şi ultima marţi din lună, pentru membri ai UAP, ai Universităţii de Artă din Bucureşti, ai Universităţii de Arhitectură Ion Mincu, Bucureşti, ai Liceului Nicolae Tonitza, Bucureşti, pentru persoane cu dizabilităţi şi pentru veterani de război.


Administrator: Virgil Ştefan Niţulescu- Director General interimar
Adresa:
Bucureşti, Şos. Kiseleff nr. 3, sector 1, 011341
Persoana de contact: Anamaria Iuga
Telefon:
021.317.96.60; 021.317.96.61
Fax:
021.312.98.75
E-mail:
info@muzeultaranuluiroman.ro
Web site
www.muzeultaranuluiroman.ro


Atracţii turistice locale şi regionale

Locale:

Muzeul Naţional al Literaturii Române
Muzeul Naţional de Artă al României
Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti"
Muzeul Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa"
Muzeul Naţional de Istorie a României
Muzeul Naţional George Enescu
Muzeul Tehnic "Prof. ing. Dimitrie Leonida"
Grădina Botanică
Hanul lui Manuc (sec. XIX)
Biserica Stavropoleos (sec. XVIII) - cea mai frumoasă biserică în stil brâncovenesc
din Muntenia
Biserica Domnească din Curtea Veche (sec. XVI) - locul de încoronare al regilor valahi
Universitatea Bucureşti
Biblioteca Centrală Universitară - cea mai veche clădire regală (sec. XIX)
Biserica Mănăstirii Antim (sec. XVIII)
Pasajele Comerciale Macca şi Villacrosse (sec. XIX)
Casa Capşa (sec. XIX)
Ateneul Român (sec. XIX)
Parcul Cişmigiu - primul parc public din Bucureşti amenajat în stil occidental
Parcul Herăstrău
Mănăstirea Radu Vodă (1568-1577)
Mănăstirea Plumbuita (1647)
Biserica Doamnei (1683)
Casa de Economii şi Consemnaţiuni (sec. XIX)
Restaurantul "Caru' cu Bere"

targul de turism
Evenimentul săptămânii


Rețeaua Națională a Muzeelor din România

vă invită la Noaptea Muzeelor
18 mai 2013
www.noapteamuzeelor.ro


Cautare

Autentificare membrii