(!) COLABORAREA. Studiu despre colaborare între muzee şi prin reţele muzeale.
miercuri, 27 februarie 2008

Muzeele trebuie să colaboreze pentru ca procesul de realizare a unei evidenţe a tuturor colecţiilor muzeelor să devină o realitate. Deja muzeele cooperează în diferite domenii, sub forme organizate pretutindeni în Europa, aşa cum este şi cazul Reţelei Naţionale a Muzeelor din România.

 


 

 

COLABORAREA. Studiu despre colaborare între muzee şi prin reţele muzeale.

 

 

 

 

 

Reţelele de specialişti pot funcţiona cu succes pe arii de specializare restrânse: de exemplu e greu să ne imaginăm cum modelul istoriei rurale poate fi aplicat arheologiei. Este importantă încurajarea menţinerii diviziilor tradiţionale din muzee în combinaţie cu abordări interdisciplinare ale colecţiilor. Cooperarea între muzeele din centre regionale în Anglia, ca şi proiectele finanţate de Regional Development Challenge Fund în Scoţia oferă câteva exemple de cum munca în colaborare poate fi supravegheată şi încurajată. O lecţie care poate fi desprinsă este legată de valoarea agenţilor al căror rol este construirea şi încurajarea muncii în colaborare. Fără un personal energic şi dedicat, mulţi parteneri potenţiali pot fi pierduţi. Cu un individ care joacă rol de catalizator apare posibilitatea atragerii fondurilor externe şi atingerea unor rezultate în parteneriat mult mai bune decât cele individuale. A investi în aceşti agenţi catalizatori poate încuraja parteneriatele pe anumite arii în care modul de abordare al reţelei tematice nu este tocmai potrivit.

Următorul pas este necesar în a determina natura adecvată a modului de abordare colaborativ. Oricum, este evident că colaborarea reprezintă şi o necesitate cât şi o obligaţie în momentul când muzeele vor realiza că potenţialul colecţiilor lor joacă un rol principal în domeniile publice.

Muzeele trebuie să colaboreze pentru ca procesul de realizare a unei evidenţe a tuturor colecţiilor muzeelor să devină o realitate. Deja muzeele cooperează în diferite domenii, sub forme organizate pretutindeni în Europa, aşa cum este şi cazul Reţelei Naţionale a Muzeelor din România. Beneficiile ar fi considerabile dacă relaţiile actuale care există între muzee ar fi formalizate şi îmbunătăţite. Un studiu realizat de Museums Association a investigat şi fezabilitatea înfiinţării unei serii de reţele care ar permite muzeelor să colaboreze mai îndeaproape. Aceasta a constituit o temă-cheie a documentului de consultanţă, publicat într-o etapă anterioară a studiului. A existat şi o propunere asemănătoare de colaborare pe o anumită temă în raportul Renaissance in the Regions , care afirma că reţelele tematice (bazate pe un anumit subiect) ar putea completa munca comună a centrelor muzeelor regionale.

Cele două propuneri au beneficiat de o logică similară. Pentru a-şi face colecţiile cât mai atractive, muzeele au nevoie de oameni care să le readucă la viaţă: oameni care posedă atât cunoştinţele necesare, cât şi capacitatea de a comunica aceste cunoştinţe cu vervă şi entuziasm. Există exemple anecdotice despre colecţii din muzee din Marea Britanie foarte bogate, cu potenţial şi care nu au beneficiat de curatoriat adecvat şi deci nu au fost accesibile publicului. Este normal ca muzeele să-şi pună laolaltă resursele lucrând cu alte instituţii pentru a soluţiona problema deficienţei expertizei şi pentru a valorifica mai bine colecţiile. Grupuri de muzee lucrând împreună vor fi în măsură să atragă expertiză din exterior, din domenii precum educaţia superioară.

 

Este important să subliniem faptul că există deja un număr considerabil de grupuri tematice în rândul muzeelor care promovează colaborarea în diferite domenii. Majoritatea au membri individualişti şi sunt preocupate de dezvoltarea profesională şi de promovarea unei bune practici. Un număr de grupuri, majoritatea înfiinţate de curând, au şi instituţii ca membri şi au ca scop dezvoltarea colaborării între muzee cu rezultate imediate vizibile publicului precum expoziţiile.

Sursa: Collections for the future/raport al Doamnei Helen Wilkinson/Museums Association (membră NEMO şi parteneri ai Reţelei Naţionale a Muzeelor din România)

Traducere: Mirela Rădulescu-Muzeul Naţional de Artă al României

Interpretări: Dragoş NEAMU-preşedinte RNMR

 

Ultima actualizare ( luni, 26 mai 2008 )