Raport a 3-a Adunare Generală a Muzeelor din România
luni, 23 februarie 2009
A 3-a Adunare Generală a Muzeelor din România, Sinaia, Sala de conferinţă a Hotelului Riviera, 30 ianuarie 2009.
 
 
Programul evenimentului a fost respectat în totalitate şi el a fost a fost următorul:
 
Mesaj de deschidereDragoş Neamu – preşedinte RNMR
 
Prezentarea raportului narativ pentru anul 2008; moderator: Dragoş Neamu – preşedinte RNMR:
-         Prezentarea proiectului MUZEU FOCUS, finanţat cu sprijinul AFCN; Paul Tocanie – vicepreşedinte RNMR;
-          Prezentarea proiectului URME DE MUZEU, finanţat cu sprijinul AFCN; Angelica Iacob – consilier principal al RNMR;
-          Prezentarea proiectului MUZEELE MERG LA MUZEE (MMM), finanţat cu sprijinul AFCN; Cristina Toma – secretar general RNMR;
-         Prezentarea proiectului A.R.C.A. – Acţiune de Regenerare a Comunităţii Armeneşti din Dumbrăveni (Sibiu), proiect propus pentru finanţare prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European, Fondul Norvegian pentru ONG-uri 2009; Dragoş Neamu – preşedinte RNMR;
-         Prezentarea proiectului de întărire a capacităţii instituţionale a Reţelei Naţionale a Muzeelor din România şi a membrilor săi, în parteneriat cu Asociaţia Muzeelor din Olanda, finanţat cu sprijinul programului olandez MATRA 2008-2010; Diana Dochia – consilier principal al RNMR;
-          Prezentarea proiectului PUZZLE, finanţat cu sprjinul U.E. prin Programul Anul European al Dialogului Intercultural 2008; Dragoş Neamu – preşedinte RNMR.
 
Prezentarea raportului financiar pentru anul 2008; Voichiţa Petrescu – contabil RNMR.
Alegeri – posturi disponibile: 1 post cenzor şi 1 post de memebru din cadrul Consiliului Director.
 
Propuneri funcţia de cenzor – o propunere (Doamna Ana Olteanu, Institutul Geologic); aleasă în unanimitate.
Propuneri funcţia de membru al Consiliului Director – o propunere (Doamna Mirela Creţu, de la Muzeul ASTRA Sibiu); aleasă în unanimitate.
 
Probleme de funcţionare a RNMR: evaluări, propuneri, strategii, plan de acţiune.
 
Prezentare proiecte şi evenimente organizate de către membrii RNMR pe parcursul anului 2008; moderator: Paul Tocanie – vice-preşedinte RNMR:
-          prezentare Carmen Mihalache, Muzeul Ţăranului Român;
-          prezentare Anca Cociotă, Muzeul de Mineralogie Baia-Mare;
-          prezentare Liviu Zgârciu, Muzeul Unirii Alba-Iulia;
-          prezentare Antoneta Seghedi, director Muzeul Naţional de Geologie Bucureşti;
-          prezentare Corneliu Bucur, director Complexul Muzeal ASTRA Sibiu;
-          prezentare Spiridon Cristocea, director Muzeul Judeţean Argeş;
-          prezentare Marina Ilie, Muzeul Naţional al Agriculturii Slobozia.
 
 
Propuneri, probleme semnalate în cadrul discuţiilor ce ţin de funcţionalitatea reţelei naţionale a Muzeelor din România:
 
Domnul Călin Stegerean, Muzeul de Artă Cluj-Napoca:
-         Necesitatea postării logo-ului RNMR pe produsele muzeelor membre – afişe şi materiale de promovare a evenimentelor şi proiectelor muzeelor membre, produse culturale obţinute de către muzeele membre;
-         Muzeele din România funcţionează într-o stare de avarie şi din acest motiv ar trebui gândită o cartă (charta) minimală în care să fie indicaţi parametrii minimi de funcţionare a unui muzeu, de creare a unei expoziţii, un standard muzeal.
 
Domnul Corneliu Bucur, Director General Complexul Naţional Muzeal ASTRA Sibiu:
-         A susţinut ideea că Ministerul Culturii şi Cultelor, în vechiul mandat, a refuzat să facă o evaluare serioasă despre situaţia patrimoniului din România şi că nu există o politică a patrimoniului muzeal în ţara noastră;
-         Recomandă ca fiecare membru RNMR şi persoanele din sistemul muzeal sş-şi asume legislaţia din domeniu;
-         A vorbit despre nevoia de educaţie naţională pro-patrimoniu, responsabilizare prin demersurile făcute prin intermediul RNMR; despre necesitatea repertorierii digitizate a patrimoniului pe scară largă;
-        Propune formarea unui grup de lucru pentru elaborarea unor standarde muzeale;
-         Propune o chartă cu ce s-a discutat în Adunarea Generală pentru a fi trimisă la MCCPN, din care să reiasă problemele cu care se confruntă muzeele.
 
Domnul Constantin Albinetz, director Muzeul Municipal Dej
- A propus conducerii RNMR ca înştiinţările pentru plata cotizaţiei anuale să fie făcute începând cu luna iunie , inclusiv expedierea pto-formelor şi/sau a facturilor, şi nu la sfârşit de an când muzeele îşi consumă bugetul anual. Propunerea a fost acceptată. Astfel, pentru anul 2009, cotizaţiile se pot plăti începând cu luna iunie a anului în curs.
 
 
Domnul Dragoş Neamu, preşedinte RNMR
-         Identificarea şi delegarea de către muzeele membre ale RNMR a unor oameni foarte bine pregătiţi în domeniul managementului cultural şi al proiectului pentru responsabilizarea acestora în proiectele organizaţiei;
-         Necesitatea înfiinţării unei filiale a RNMR, iniţial ca un experiment/pilot care să testeze fiabilitatea demersului; o propunere a fost oraşul Sibiu – filiala va prelua responsabilităţile nucleului central al RNMR asupra Transilvaniei şi va acţiona conform statutului reţelei; propunerea va fi supusă votului la adunarea generala pentru anul 2009, noiembrie a.c.
-         A propus organizarea în fiecare an a Adunării Generale în funcţie de invitaţiile făcute de un muzeu membru; următoarea astfel de aunare va avea loc în Tulcea, la invitaţia ICEM Tulcea; cei interesaţi să găzduiască pe viitor adunări generale ale reţelei sunt rugaţi să-şi prezinte interesul la Secretariatul General al RNMR, în atenţia Doamnei Cristina Toma, Această adresă e-mail este protejată împotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.
 
 Doamna Diana Dochia, expert RNMR şi manager al proiectului MATRA
-         după prezentarea proiectului MATRA implementat în parteneriat cu Asociaţia Muzeelor din Olanda, a deschis oficial seria de selectare a muzeelor care vor participa la programele de training oferite de către experţi olandezi din lumea muzeelor în cadrul acestui proiect; vor fi pregătite conducerile a 16 muzee membre ale RNMR (1 director sau 1 director adjunct şi 1 responsabil din cadrul departamentului de eucaţie (şef) sau 1 reprezentant cu funcţie de conducere în cadrul uni departament cheie al muzeului – PR sau Marketing.);
 
Primele muzee selectate:
1.      Complexul Naţional Muzeal ASTRA;
2.      Muzeul Judeţean Prahova;
3.      Muzeul Naţional de Geologie Bucureşti;
4.      Muzeul Judeţean Dej;
5.      Muzeul de Istorie Turda;
6.      Muzeul Naţional al Petrolului
 
Alte propuneri:
1.      Muzeul Judeţean Argeş;
2.      Muzeul Naţional de Istorie al României.
 
Cei interesaţi de mai multe detalii legate de proiect şi de condiţiile de participare sunt rugaţi să apeleze la la Secretariatul General al RNMR, în atenţia Doamnei Cristina Toma, Această adresă e-mail este protejată împotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.
Ultima actualizare ( luni, 23 februarie 2009 )