HOME arrow Membrii arrow muzeelecluj@rnmr.com
muzeelecluj@rnmr.com Profile Page
Hits 9812
Online Status OFFLINE
Member Since 28-02-2008 17:43:23
Last Online Never
Last Updated Never
 

Contact Info

Denumire: Muzeele Universitatii Babes -Bolyai Cluj-Napoca
Zona: Regiunea de dezvoltare Nord-Vest
Tip Membru: Membru Fondator
Alte Informatii (Romana):

alt

MUZEUL DE PALEONTOLOGIE-STRATIGRAFIE AL UNIVERSITÃŢII BABEŞ-BOLYAI

Data înfiinţãrii: 1924

Profil: ştiinţele naturii

Muzeu de importanţã: localã, în subordinea Universitãţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Muzee satelit: nu are muzee satelit

Patrimoniu: Muzeul de Paleontologie-Stratigrafie a fost gândit în scop didactic şi de cercetare, dar este deschis tuturor celor care sunt interesaţi de istoria vieţii pe Pãmânt şi de marile evenimente care au marcat evoluţia acesteia. În prezent muzeul deţine peste 50.000 de eşantioane de animale şi plante fosile, dintre care cca. 30.000 sunt expuse. Materialul expus este structurat în mai multe colecţii tematice, unele având o valoare ştiinþificã, didacticã şi culturalã deosebitã.Colecţiile au fost şi sunt permanent îmbogãţite cu eşantioane donate de profesorii şi studenţii geologi. Schimburile efectuate cu muzee şi colecţionari din ţarã şi strãinãtate, au îmbogãţit de asemenea şi au diversificat patrimoniul muzeului.

Colecţia taxonomicã de paleontologie reuneşte într-un aranjament sistematic plante, nevertebrate şi vertebrate fosile din ţarã şi strãinãtate. Dintre acestea remarcãm fragmente din uriaşele ferigi carbonifere, sau trunchiul silicifiat policrom din vestita pãdure jurasicã din Arizona. Flora fosilã din România cuprinde ferigi din Jurasicul de la Anina, sau frunze de palmieri şi angiosperme exotice de la Rusca Montanã, de vârstã cretacicã.

Deosebit de valoroase sunt colecţiile din Paleozoicul Germaniei, amoniţii mesozoici, sau nevertebratele cenozoice (moluşte în special) din bazinele Parisului, Vienei şi Transilvaniei. În ceea ce priveşte colecţiile de vertebrate, în muzeu sunt expuşi ichthyosaurieni din Jurasicul de la Holzmaden (Germania) şi câteva eşantioane din celebra faunã de dinosauri din Bazinul Haţeg şi din cel al Transilvaniei: Struthiosaurus transylvanicus, Magyarosaurus dacus, Zalmoxes robustus, Zalmoxes shqiperorum şi ouã de dinosauri, foarte bine conservate.

Pot fi remarcate resturile unora dintre cele mai mari mamifere cunoscute: Paraceratherium prohorovi (un rinocerotoid gigant din Paleogen) sau Deinotherium giganteum (un proboscidian aberant din Miocen), un schelet reconstituit de Ursus spelaeus (ursul de peşterã din Pleistocen), precum şi numeroase alte exponate.

Colecţia de tipuri este cea mai valoroasã colecţie şi cuprinde peste 200 de specii de plante şi animale fosile, dintre care 118 sunt incluse în Patrimoniul Naţional. Ele reprezintã specii noi pentru ştiinţã şi au fost descrise pentru prima datã din Bazinul Transilvaniei. Colecţia include cel mai vechi rinocer descoperit în lume, în depozitele eocene de la Rãdaia (judeţul Cluj), Prohyracodon orientale şi un imparicopitat, Brachydiastematerium transylvanicum, din aceleaşi depozite.

Colecţia în aer liber include blocuri mari, sau plãci lustruite de roci magmatice, metamorfice şi sedimentare şi trunchiuri de lemne silicifiate. Toate eşantioanele au fost colectate din ocurenţe din România. Stalagmitul din peştera Zmeilor-Onceasa (Munţii Apuseni) şi coloana de bazalt de la Racoş (Munţii Perşani) sunt impresionante prin dimensiunile lor. Concreţiunile grezoase din Formaţiunea de Feleacu (Cluj) sunt spectaculoase prin marea lor variabilitate morfologicã şi dimensionalã.

Modalitãţi de acces: De la gara cu autobuzul 9 până la staţia Memorandumului. De la aeroport, legatura este asigurată de autobuzul 8 cu coborâre la staţia Regionala CFR.

Servicii: parcare, rampe pentru persoane cu handicap, ghidaj de specialitate. Muzeul organizează vizite pentru grupuri (grădiniţe, şcoli şi licee, cu un însoţitor în mod obligatoriu) sau persoane individuale (minim 4 pers.). Vizitele de grup se fac cu rezervare în avans la telefon: 0264.405.300, int. 5121 sau prin email: danapop@bioge.ubbcluj.ro.

Program de vizitare: Marţi - Vineri, orele 11-14

Tarife:
Taxa de intrare curentă este de 1 lei/elevi, studenţi, militari, pensionari
Şi de 2 lei/adulţi. Aceste sume pot fi supuse modificărilor periodice, conform hotărârii Senatului Universităţii Babeş-Bolyai. Studenţii Facultăţii de Biologie şi Geologie sunt scutiţi de plata taxei de intrare. Pentru grupuri organizate de minim 4 persoane se asigură ghidaj de specialitate gratuit în limbile română, engleză sau franceză

--------------------------------------------------------------------------------
Manager: Direcţia economicã a UBB
Adresa: Str. M. Kogãlniceanu, nr. 1, 400084, Cluj-Napoca, România
Persoana de contact: dr.Mirela POPA
Telefon: 0264.40.53.00 (int. 5204 sau 5227)
Fax: 0264.59.1.906 (fax central Univ. Babeş-Bolyai)
E-mail:
popamir@bioge.ubbcluj.ro
--------------------------------------------------------------------------------
MUZEUL UNIVERSITÃŢII

Data înfiinţãrii: 2001

Profil: istorie

Muzeu de importanţã: localã, în subordinea Universitãţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Muzee satelit: nu are muzee satelit

Istoric: muzeul a fost conceput pentru a pune în valoare istoria deosebit de bogatã a învãţãmântului universitar clujean de-a lungul secolelor, activitatea profesorilor şi studenþilor care au frecventat diferitele facultãţi, dar mai ales contribuţiile deosebite ale intelectualilor români din Transilvania la patrimoniul culturii şi ştiinţei mondiale. Iniţial gãzduit doar în douã sãli din cadrul Facultãţii de Studii Europene, pe strada Brãtianu nr. 22, muzeul şi-a extins odatã cu ianuarie 2002 expoziţia de bazã în alte trei încãperi, el funcţionând astãzi într-o formã mult îmbogãţitã.

Patrimoniu: Colecţiile sale numãrã în prezent peste 750 de piese originale şi facsimile (carnete de student, anuare, manuale universitare, documente, diplome, cãrţi poştale, fotografii, diferite aparate ştiinţifice, medalii, etc.).

Dintre exponate se remarcã în mod special colecţia de fotografii de epocã – totalizând circa 500 de clişee – care prezintã în imagini elocvente momente marcante din viaţa universitarã, în special din perioada interbelicã.

Muzeul este structurat în douã pãrţi principale, anume: expoziţia permanentã şi rezerva muzeului – accesibilã numai specialiştilor, pentru cercetare şi documentare. O mini-bibliotecã de lucrãri referitoare la istoria universitãţilor româneşti este în curs de constituire.

În cadrul expoziţiei de bazã, exponatele sunt grupate în mai multe secţiuni, respectând criteriile cronologic şi tematic. Astfel, primele panouri înfãţişeazã date legate de elevii şi profesorii de la colegiile pe care diferitele ordine religioase catolice şi protestante le-au înfiinţat şi condus în Cluj între secolul al XVI-lea şi al XIX-lea. Sunt ilustrate apoi cele mai semnificative aspecte din activitatea universitãţii maghiare „Franz Joseph” care a funcţionat în Cluj între 1872-1918, când Transilvania era parte integrantã a Imperiului Austro-Ungar. Prezentarea evoluţiei universitãţii româneşti „Regele Ferdinand” (1919-1945) formeazã cea mai amplã secţiune a muzeului. Vizitatorul regãseşte aici informaţii nu doar despre viaţa ştiinţificã a universitãţii, ci şi despre patrimoniul de clãdiri şi dotãri destinate deopotrivã profesorilor şi elevilor, care a fost mereu îmbogãţit de rectorii instituţiei, o contribuţie deosebitã având-o rectorul Florian Ştefãnescu-Goangã.

O altã serie de vitrine reflectã perioada celui de-al doilea rãzboi mondial, când Universitatea româneascã din Cluj a fost nevoitã sã se refugieze la Sibiu şi Timişoara, şi sã-şi reorganizeze integral procesul instructiv-educativ pentru a-l adapta noilor condiţii. Evoluţia vieţii universitare clujene în perioada comunistã ocupã şi ea un spaţiu important. Aici au fost realizate douã mari secţiuni, bine ilustrate cu documente şi fotografii.

Ultima parte a expoziţiei permanente cuprinde informaţii despre Universitatea „Babeş-Bolyai” din 1990 şi pânã azi, când aceastã instituţie a devenit o universitate multiculturalã de nivel european, cu numeroase şi variate specializãri oferite studenţilor, precum şi cu o activitate de cercetare ştiinţificã performantã. O secţiune specialã a Muzeului Universitãţii este consacratã exclusiv marilor personalitãţi din universitatea clujeanã care de-a lungul timpului au avut contribuţii deosebite la dezvoltarea acestei instituţii şi la progresul ştiinţei şi culturii mondiale: Emil Racoviţã, Constantin Daicoviciu, Hermann Oberth, Lucian Blaga, Petre Sergescu, Augustin Maior, Eugen Speranţia, etc.

Program de vizitare: luni-vineri 9.30-13.30; se recomandã programarea vizitelor în avans/ bilete: 1 RON (adulţi); 0,1 RON (elevi şi studenţi)

Modalitãţi de acces: De la gară cu autobuzul 9, până la staţia Memorandumului; din cartierele clujene cu autobuzul 24, 29, 30 sau cu troleibuzul 3, 6, 7 şi 25 până la staţia Memorandumului.

Servicii: parcare, ghidaj de specialitate

Tarife:
Tarif intreg – 1 leu
Elevi, studenţi, pensionari – 0,5 lei
Studenţii şi angajaţii Universităţii Babeş-Bolyai au acces gratuit pe bază de legitimaţie

--------------------------------------------------------------------------------
Manager: Direcţia economicã a UBB
Adresa: Str. I.I. C Bratianu nr. 22, 400079, Cluj, România
Persoana de contact: Ana-Maria STAN
Telefon: 0264.59.14.71
Fax: 0264.59.1.906 (fax central Univ. Babeş-Bolyai)
E-mail:
amstan@staff.ubbcluj.ro
--------------------------------------------------------------------------------
Atracţii culturale şi turistice locale şi regionale

Locale:

Biserica Romano-Catolică Sf. Mihail (sec. XIV) - unul dintre cele mai frumoase monumente in stil gotic ale Transilvaniei
Biserica şi Mănăstirea Franciscană (sec. XV)
Biserica Greco-Catolică (sec. XIX)
Biserica Iezuită, 1714-1724
Biserica Luterană, 1816-1829
Biserica Unitariană, 1792-1796
Palatul Banffy (sec. XVIII)
Grădina Botanică
Casa Matei Corvin
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei
Muzeul Naţional de Artă
Muzeul Etnografic al Transilvaniei
Parcul Etnografic Naţional "Romulus Vuia"
Opera Română
Teatrul Maghiar de Stat
Teatrul Naţional Cluj-Napoca
Galeria Passe-partout
Galeria Arta 32
Bulevardul regele Ferdinand (sec. XIX)
Bastionul Croitorilor (sec. XV)
Palatul Prefecturii Cluj-Napoca
Palatul Szeki (neogotic)
Fortificaţia şi dealul Cetăţuia din Cluj-Napoca (perioada habsburgică)
Palatul de Finanţe (sec. XIX)

Împrejurimi:

Castelul Banffy de la Bonţida
Castrul Roman de la Potaissa (Turda)
Aşezarea celtică Apahida
Castelul Wass din Gilău (Cluj)
Biserica Romano-Catolică Turda
Muzeul de Istorie Turda

 

Alte Informatii (Engleza):
targul de turism
Evenimentul săptămânii


Rețeaua Națională a Muzeelor din România

vă invită la Noaptea Muzeelor
18 mai 2013
www.noapteamuzeelor.ro


Cautare

Autentificare membrii