HOME arrow Dezvoltare Profesionala arrow DEZVOLTARE ŞI PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
DEZVOLTARE ŞI PREGĂTIRE PROFESIONALĂ PDF Imprimare
E-mail
miercuri, 27 februarie 2008

A vorbi pe larg despre chestiuni legate de dezvoltare şi training nu constituie unul din obiectivele acestui studiu. Cu toate acestea el ia in considerare anumite aspecte ce ţin de dezvoltare şi training în măsura în care au legătură cu abilităţile necesare pentru a administra şi a pune în valoare colecţiile.

Creşterea competenţelor dobândite prin studii muzeale şi prin parteneriate de gen, cu angajamentul de a continua dezvoltarea profesională, au contribuit la ridicarea standardelor generale în acest domeniu. Cu toate acestea, deşi cursurile de studii muzeale sunt concepute şi realizate cu profesionalism, cercetarea a scos la iveală calitatea mai puţin satisfăcătoare a pregătirii absolvenţilor pentru cariere în muzee, mai ales în domenii care necesită expertiză.

 
 
În urma studiilor realizate de către Museums Association unii respondenţi au sugerat că cerinţa aproape universală de a avea calificare în studii muzeale înainte de a aplica pentru un post în vreun muzeu limitează numărul potenţialilor aplicanţi într-un mod foarte dăunător. Un exemplu este excluderea persoanelor cu ablilităţii şi cunoştinţe dobândite în arhive, biblioteci sau celor cu studii superioare. Dar anumite răspunsuri au sugerat că abordarea sa generalistă poate să aibă şi consecinţe mai puţin benefice, şi anume a redus accentul pus pe dezvoltarea expertizei colecţiilor. Deşi este importantă calificarea profesională a tuturor celor care lucrează în muzee, rămâne pertinentă investigarea în detaliu a modului cum trebuie abordată specializarea pe anumite subiecte.
 
În cadrul anumitor specializări (de ex. conservare) există de multe ori riscul ca aceste cursuri să ofere din ce în ce mai puţină experienţă practică, iar cei pregătiţi trebuie să dobândească acestă experienţă ulterior, deşi există puţine posturi care să garanteze posibilitatea unei practici organizate. Lipsa posturilor care să ofere dezvoltare şi training este comună tuturor muzeelor. De obicei specializarea şi expertiza sunt lucruri care se învaţă “din mers” la slujbă, dar acum sunt puţine posturi care oferă şansa noilor angajaţi să dobândească experienţă într-un mod structurat lucrând cot la cot cu personalul mai experimentat. Aceasta este o dovadă clară a absenţei unei planificări a succesiunii generaţiilor şi a unei structurări a evoluţiei carierelor în muzee. Problemele legate de recrutarea persoanelor pentru roluri de conducere ar trebuie şi la noi analizate şi să se vină cu o serie de iniţiative care abordează aceste chestiuni. Dar problemele nu se limitează la posturile “seniorilor”. Aproape fiecare etapă din evoluţia unei cariere prezintă probleme specifice. Există suficiente exemple care atestă că multe persoane sunt “înţepenite” în anumite roluri care nu le pun în valoare potenţialul şi abilităţile. Talentul se iroseşte astfel, iar persoane dedicate şi energice părăsesc domeniul. Proasta retribuţie rămâne o problemă majoră care descurajează aplicanţi eligibili să urmeze o carieră în muzee. Aceste probleme sunt recunoscute la scară largă şi este un lucru bun faptul ca li se acordă din ce în ce mai multă însemnătate.

Sursa: Collections for the future/raport al Doamnei Helen Wilkinson/Museums Association (membră NEMO şi parteneri ai Reţelei Naţionale a Muzeelor din România)

Ultima actualizare ( sâmbătă, 31 ianuarie 2009 )
targul de turism
Evenimentul săptămânii


Rețeaua Națională a Muzeelor din România

vă invită la Noaptea Muzeelor
18 mai 2013
www.noapteamuzeelor.ro


Cautare

Autentificare membrii