HOME arrow Programe si Proiecte arrow REGIO.MUZ. PROIECT DE DEZVOLTARE A RESURSELOR UMANE
REGIO.MUZ. PROIECT DE DEZVOLTARE A RESURSELOR UMANE PDF Imprimare
E-mail
vineri, 29 februarie 2008

 

Finanţator: 
Fondul Cultural Naţional, sesiunea de proiecte 1/2007
 
Obiective din strategia RNMR
Creşterea nivelului de pregătire profesională a resurselor umane angajate în sectorul muzeal.

 
Obiectivul general
Sensibilizarea muzeelor membre ale Reţelei Naţionale a Muzeelor din României (R.N.M.R.) şi a partenerilor ei asupra fondurilor de aderare prin activităţi de informare, pregătire şi înfiinţare de consorţii/reţele regionale de lucru care să contribuie la dezvoltarea capacităţii instituţionale de atragere a Fondurilor Structurale.
 
Obiectivele specifice
1. Creşterea gradului de pregătire şi de informare a membrilor R.N.M.R. şi a partenerilor săi din toate cele opt regiuni de dezvoltare ale ţării asupra instrumentelor de finanţare ale UE disponibile pentru sectorul cultural.
2. Întărirea capacităţii membrilor R.N.M.R. şi a partenerilor săi din cele opt regiuni de dezvoltare de a propune şi implementa proiecte integrate finanţate de UE prin intermediul Fondurilor Structurale.

3. Sporirea capacităţii de a distribui informaţia şi expertiza către partenerii muzeelor membre ale R.N.M.R. - operatori culturali publici şi privaţi şi autorităţile locale din cele opt regiuni de dezvoltare ale ţării.

 
Descriere proiect
Proiectul vine în sprijinul sectorului muzeal din România pentru creşterea capacităţii instituţionale a muzeelor de a accesa o parte din Fondurile Structurale alocate axelor prioritare cu relevanţă asupra culturii. Aceste axe sunt stipulate în Planul Naţional de Dezvoltare a României 2007-2013 şi în Programele Operaţionale Regionale şi Sectoriale. Oferta de proiecte culturale înaintată, în stadiul premergător implementării acestora, către Autorităţile de Management însărcinate la nivel naţional pentru gestionarea fondurilor alocate prin intermediul Programelor Operaţionale Sectoriale (POS) şi Regionale (POR), este foarte redusă din cauza lipsei de expertiză în domeniu şi din cauza accesului scăzut la informaţii.

Deşi cultura nu reprezintă un domeniu prioritar în strategia naţională privind alocarea fondurilor structurale, există posibilitatea absorţiei unor finanţări substanţiale, care pot ajuta muzeele (beneficiarii direcţi ai proiectului) pe mai multe nivele: îmbunătăţirea infrastructurii culturale şi turistice; transformarea instituţiilor muzeale în atracţii turistice racordate la traseele naţionale şi trans-europene cunoscute; valorificarea patrimoniul cultural material şi imaterial şi sporirea colecţiilor disponibile; pregătirea profesională a operatorilor culturali angajaţi în sectorul muzeal şi creşterea resurselor umane angajate în muzee; restaurarea şi/sau reconsolidarea clădirilor de patrimoniu în care multe muzee îşi desfăşoară activitatea; refuncţionalizarea culturală a unor spaţii industriale dezafectate şi transformarea lor în muzee sau entităţi muzeale etc.
 

 

Ultima actualizare ( sâmbătă, 14 ianuarie 2012 )
< Precedent
targul de turism
Evenimentul săptămânii


Rețeaua Națională a Muzeelor din România

vă invită la Noaptea Muzeelor
18 mai 2013
www.noapteamuzeelor.ro


Cautare

Autentificare membrii