News arrow Members arrow mnar@rnmr.ro
mnar@rnmr.ro Profile Page
Hits 9942
Online Status OFFLINE
Member Since 28-02-2008 18:20:16
Last Online Never
Last Updated Never
 

Contact Info

Denumire: Muzeul Naţional de Artă al Rom‚niei
Zona: Regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov
Tip Membru: Membru Fondator
Alte Informatii (Romana):
Data înfiinţãrii: 1948
Profil: artă
Muzeu de importanţã: naţională
Muzee satelit: Muzeul Colecţiilor de Artă, Muzeul K. H. ZAMBACCIAN, Muzeul Theodor Pallady
 
Istoric: 1882-1906 – Carol I îi angajează succesiv pe arhitecţii Paul Gottereau (1882-1885) şi Karl Liman (care colaborase şi la construirea castelului Peleş) pentru lucrări de extindere a palatului regal (actualul sediu al muzeului); pînă în 1906, palatul capătă o
dispunere spaţială asemănătoare cu cea actuală. În perioada 1930-1937 Carol II iniţiază lucrări de reconstrucţie şi amplificare a palatului, apelând la arhitectul Arthur Lorentz. Se încheie lucrările de refacere a corpului central al palatului şi este demolată vechea casa a lui Dinicu Golescu, iar pe locul ei se construieşte aripa de sud a palatului, numită Kretzulescu datorită apropierii de biserica omonimă. Acest nou corp al palatului include pentru prima oară spaţii destinate unei expuneri muzeale, pentru prezentarea colecţiei de artă a Coroanei României.
 
În anul 1948, prin hotărârea Consiliului de Miniştri, palatul regal din Calea Victoriei (cu excepţia sălilor de recepţie) trece în administrarea şi folosinţa Ministerului Artelor şi Informaţiilor, în perspectiva deschiderii unui muzeu naţional de artă. Sălile de recepţie din corpul central sunt atribuite Consiliului de Miniştri (devenit apoi Consiliul de Stat). 1990 - 2000 – Muzeul este închis pentru ample lucrări de renovare şi reamenajare, interval în care, pentru a-şi valorifica patrimoniul, organizează numai expoziţii temporare, atât la sediul său cât şi în străinătate.
alt
 
Patrimoniu: După aproximativ şase luni de lucrări de reamenjare, Galeria de Artă Europeană a fost redeschisă publicului într-o nouă formulă. Importante lucrări de artă recent restaurate sunt din nou prilej de admiraţie - "Buna Vestire" de Tintoretto, "Întoarcerea fiului risipitor" de Bernardino Licinio, "Venus şi Amor" de Lucas Cranach cel Bătrân, "Triumful Fecioarei înconjurată de Îngeri" de Pedro Campaña. Premiera evenimentului o constituie includerea în expunerea permanentă a unui număr important de picturi, sculpturi şi obiecte de artă decorativă ce nu au mai fost prezentate publicului în ultimii ani. Dintre picturi amintim: "Lupta lui Hercule cu centaurul Nessus" de Luca Giordano, "Sfânta familie" de Giorgio Vasari, "Fuga lui Iacob" de Jean Tassel, "Iisus şi păcătoşii pocăiţi" atribuit lui Anton van Dyck sau prestigioasa donaţie "Madona cu Pruncul" de Francesco Raibolini (numit Il Francia), care a intrat în patrimoniul muzeului în 2004 şi este expusă acum pentru prima dată.
 
Galeria de Artă Veche Românească conservă un număr de peste 9.500 de piese, colecţia fiind cea mai mare şi mai importantă de acest gen din ţară. Cele peste 8794 de picturi şi mai mult de 2118 de sculpturi care alcătuiesc patrimoniul Galeriei de Artă Românească Modernă constituie cea mai cuprinzătoare şi mai valoroasă colecţie de acest fel din ţară. Acest patrimoniu a sporit paralel cu evoluţia artei româneşti moderne, dacă ţinem seama că prima colecţie de lucrări de artă naţională, adăpostită la colegiul Sfîntul Sava din Bucureşti, s-a constitut în anul 1834. Redeschisă publicului în martie 2001, actuala expunere a Galeriei cuprinde aproximativ 736 de lucrări expuse în aripa Ştirbei a fostului Palat Regal, la etajul doi. Concepţia expunerii urmăreşte cronologic tendinţele artistice autohtone, descriind traseul artei româneşti în ultimele două secole, de la începutul secolului al XIX-lea - ilustrat prin desprinderea de arta bisericeascã - la epoca marilor clasici ai artei româneşti (Nicolae Grigorescu, Ioan Andreescu, Ştefan Luchian, Constantin Brâncuşi, Dimitrie Paciurea) şi până la arta contemporană.
 
O parte importantă din patrimoniul de sculptură în piatră al Galeriei de Artă Veche Românească este găzduită de Muzeul Colecţiilor de Artă. Restaurarea "Corpului A" al Muzeului Colecţiilor de Artă a prilejuit şi repunerea în circuitul muzeal a pivniţelor acestuia. Cele trei încăperi boltite "în leagăn", cu firide terminate în arc frânt, practicate în pereţii de cărămidă aparentă, au constituit un spaţiu optim pentru organizarea lapidariului. În lapidariu sunt expuse pietre de mormânt, pisanii, ancadramente de uşi şi ferestre, coloane monumentale şi baze de coloană, capitele, piese valoroase din punct de vedere istoric, documentar, dar şi artistic, ilustrând meşteşugul şi măiestria meşterilor pietrari din Ţara Românească în timpul lui Neagoe Basarab, Matei Basarab, Şerban Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu, Nicolae Alexandru şi Constantin Mavrocordat.
 
MUZEUL COLECŢIILOR DE ARTĂ - se află într-o clădire istorică a Bucureştiului - Palatul Romanit, a cărui construcţie a fost începută în primii ani ai veacului al XIX-lea. În deceniul al treilea al secolului XIX, edificiul a ajuns în posesia lui Grigore Romanit, mare vistiernic al domnitorului Grigore Ghica (1822-1828). În timpul lui Alexandru Ghica (1834-1842) clădirea a adăpostit Cancelaria Domnească şi, ulterior, Curtea Administrativă a Ţării Româneşti. După Unirea Principatelor Române (1859), ea a trecut în posesia
Ministerului de Finanţe, care, în l884,  a adăugat cele două corpuri laterale, păstrând în ansamblu stilul neoclasic iniţial. În anul l978, Palatul Romanit a primit o nouă destinaţie, prin crearea  Muzeului Colecţiilor de Artă.
 
După ample lucrări de consolidare şi restaurare, în corpul dinspre Calea Griviţei a Palatului Romanit, începând din toamna anului 2003, Muzeul Colecţiilor de Artă repune în circuit public 14 din cele 44 de colecţii donate statului român începând cu anul 1927. Predominantă este arta românească reprezentată prin valoroase piese de artă populară (icoane pe sticlă şi pe lemn, ceramică, mobilier, ţesături din secolele XVIII - XIX) şi prin creaţiile unor artişti precum Nicolae Grigorescu, Ştefan Luchian, Ioan Andreescu, Jean Al. Steriadi, Francisc Şirato, Gheorghe Petraşcu, Nicolae Tonitza, Nicolae Dărăscu, Theodor Pallady, Iosif Iser, Alexandru Ciucurencu. Sculptura românească este ilustrată de creaţiile lui Oscar Han, Corneliu Medrea, Miliţa Pătraşcu şi Celine Emilian. Arta extrem orientală, prezentă în aproape fiecare colecţie, se impune prin statuete tibetane din bronz şi bronz aurit, cloisonné-uri, precum şi netzuke-uri din lemn şi fildeş datând din secolele XVIII-XIX. Patrimoniul de artă decorativă al colecţiilor reuneşte
preţioase piese europene: porţelan, sticlă de Boemia,  mobilier, alături de obiecte de artă veche egipteană (vase, statuete, monede), de broderii orientale, covoare turceşti şi de Transilvania din secolele XVII – XIX, şi ceramică persană din aceeaşi perioadă.
 
În colecţiile muzeului se găsesc şi lucrări ale unor artişti cunoscuţi din şcoalile franceză, olandeză, italiană, precum Camille Pissarro, Vincent van Gogh, Bernardo Strozzi. Restaurarea  corpului dinspre Calea Griviţei al Muzeului Colecţiilor de Artă a prilejuit repunerea în circuitul muzeal a pivniţelor Palatului Romanit cu frumoasele sale bolţi, în care  s-a organizat un lapidarium ce cuprinde fragmente de sculptură în piatră din patrimoniul Secţiei de Artă Veche Românească a Muzeului Naţional de Artă al României.

Modalitãţi de acces:
Metrou - Piaţa Romană | Universitate
Autobuz - Sala Palatului, Ştirbei Vodă – 178/Luterană – 126, 368/ Bd. N. Bălcescu – 122, 268, 300, 368/ Grădina Cişmigiu, Universitate – 122, 137, 336, 601
Troileibuz - Grădina Cişmigiu, Universitate – 61, 66, 69, 70, 85, 90, 91, 92
 
Servicii: ghidaje de specialitate în mai multe limbi de circulaţie internaţională; art-shop; programe educative pentru familii, şcoli, adolescenţi şi adulţi; închiriere de săli, audio-ghid (10 lei/persoană), fotografieri şi filmări video contra cost (taxă de fotografiere amatori - pentru uz personal, fără bliţ sau trepied): 50 lei; taxă de filmare amatori: 50 lei; taxă de fotografiere profesionişti: 2000 lei/oră; taxă de filmare profesionişti: 2000 lei/oră); curs de pictură la Muzeul Theodor Pallady.
 
Programele pentru şcoli şi grădiniţe sunt structurate în vizite active tematice şi, opţional, ateliere de creaţie. Vizita activă se desfăşoară într-una din galeriile Muzeului Naţional de Artă al României sau în Muzeul Colecţiilor de Artă. În cadrul atelierului de creaţie, copiii au ocazia de a pune în practică diverse tehnici: desen, tempera, acuarelă, modelaj, colaj, în funcţie de subiectul discutat în muzeu.
Temele propuse, structurate în cicluri de 4 lecţii, au fost concepute în funcţie de diversele discipline de învăţământ - educaţie plastică, literatură, istorie, religie, ştiinţele naturii, geografie şi matematică. Un alt tip de program propus grupurilor de copii cu vârsta cuprinsă între 4 şi 12 ani este atelierul ludic Pasărea ascunsă în piatră, structurat în 8 module ce pun „în joc” tematica şi vocabularul plastic al operei lui Constantin Brâncuşi.
Programele pentru adolescenţi se desfăşoară trimestrial un week-end la trei luni), fiecare dintre aceste întâlniri abordând o altă temă.
Programele pentru familii se adresează familiilor cu copii între 4 şi 12 ani, sunt structurate în vizită activă tematică şi atelier de creaţie şi se desfăşoară pe parcursul a două ore, sâmbăta şi duminica. Tema şi locul de desfăşurare al programelor se modifică bilunar.
alt

Program de vizitare:
Miercuri-Duminică 11.00 –19.00 (mai-septembrie); 10.00 – 18.00 (octombrie-aprilie)
Închis: luni, marţi, 1 ianuarie, Duminica Paştelui, 25 decembrie

Casele de bilete şi standul muzeului se închid cu 30 de minute înainte de închiderea muzeului.

Tarife:
Galeria de Artă Europeană - 8 LEI 
Galeria Naţională (Tezaur inclus) - 10 LEI
Bilete combinate Galeria de Artă Europeană + Galeria Naţională (Tezaur inclus) - 15 LEI
Bilet complex Galeria de Artă Europeană, Galeria Naţională (Tezaur inclus) şi Muzeul Colecţiilor de Artă - 20 LEI
Bilet complex Galeria Naţională (Tezaur inclus) şi Muzeul Colecţiilor de Artă - 15 LEI
Bilet complex Galeria de Artă Europeană şi Muzeul Colecţiilor - 12 LEI

Prima miercuri a fiecărei luni: gratuit
Elevi, studenţi şi pensionari: 50% reducere (cu legitimaţii valabile)
Posesorii de carduri Euro 26, cu vârsta până în 26 de ani: 50% reducere (cu legitimaţii valabile)
Grupuri de peste 20 de persoane care solicită ghidaj: 50% reducere la preţul biletului

--------------------------------------------------------------------------------

Administrator: Roxana Theodorescu - Director General
Adresa: Bucureşti, Calea Victoriei nr. 49-53, sector 1, 010063.
Persoana de contact: Alina Pătru
Telefon: 021.314 81 19
E-mail:
alina.patru@art.museum.ro
Web site: www.mnar.arts.ro
--------------------------------------------------------------------------------
Atracţii turistice locale:

Locale

Muzeul Ţăranului Român
Muzeul Naţional al Literaturii Române
Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti"
Muzeul Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa"
Muzeul Naţional de Istorie a României
Muzeul Naţional George Enescu
Muzeul Tehnic "Prof. ing. Dimitrie Leonida"
Grădina Botanică
Hanul lui Manuc (sec. XIX)
Biserica Stavropoleos (sec. XVIII) - cea mai frumoasă biserică în stil brâncovenesc
din Muntenia
Biserica Domnească din Curtea Veche (sec. XVI) - locul de încoronare al regilor valahi
Universitatea Bucureşti
Biblioteca Centrală Universitară - cea mai veche clădire regală (sec. XIX)
Biserica Mănăstirii Antim (sec. XVIII)
Pasajele Comerciale Macca şi Villacrosse (sec. XIX)
Casa Capşa (sec. XIX)
Ateneul Român (sec. XIX)
Parcul Cişmigiu - primul parc public din Bucureşti amenajat în stil occidental
Parcul Herăstrău
Mănăstirea Radu Vodă (1568-1577)
Mănăstirea Plumbuita (1647)
Biserica Doamnei (1683)
Casa de Economii şi Consemnaţiuni (sec. XIX)
Restaurantul "Caru' cu Bere
"

targul de turism
Event of the WeekThe National Network of Romanian Museums will set-up in the next years the Museum-Lab of Romanian Communism

Search

Members Login