News arrow Members arrow mnitrans@rnmr.ro
mnitrans@rnmr.ro Profile Page
Hits 9928
Online Status OFFLINE
Member Since 28-02-2008 17:39:51
Last Online Never
Last Updated Never
 

Contact Info

Denumire: Muzeul National de Istorie a Transilvaniei
Zona: Regiunea de dezvoltare Nord-Vest
Tip Membru: Membru Fondator
Alte Informatii (Romana):

Data înfiinţãrii: 1 ianuarie 1963

Profil: arheologie,istorie
 
Muzeu de importanţã: naţionalã
 
Muzee satelit: nu are muzee satelit
 
Istoric: Începuturile Muzeului de Istorie din Cluj se plaseazã în secolul al XIX-lea. La 23 septembrie 1859 a luat fiinţã Societatea Muzeului Ardelean, sub oblãduirea cãreia s-au constituit colecţii de antichitãţi, botanicã, zoologie şi mineralogie. Din anul 1872, toate aceste colecţii au trecut în patrimoniul nou înfiinţatei Universitãţi clujene. Din anul 1929, colecţia de antichitãţi a fost preluatã de cãtre Institutul de Studii Clasice. Muzeul se va deschide pentru public în anul 1937, în actuala incintã (str. Constantin Daicoviciu, nr. 2), prezentând vizitatorilor colecţii de antichitãţi, artã decorativã medievalã şi modernã, un lapidar medieval, o pinacotecã şi o colecţie etnograficã. Ultimele douã vor sta la baza muzeelor clujene de artã, respectiv de etnografie. Din 1948, Muzeul de Istorie a funcþionat în cadrul Academiei Române, filiala Cluj, iar din 1963 muzeul s-a constituit ca instituţie de sine stãtãtoare.
 
 

alt

Clãdirea centralã: a fost construitã la începutul secolului al XIX-lea, de cãtre Daniel Petrichevich-Horvath, renumit iniţiator al activitãţii teatrale maghiare din Cluj. La sfârşitul secolului al XIX-lea clãdirea a ajuns, prin moştenire, proprietatea Colegiului Reformat, care a închiriat-o mai întâi Universitãţii clujene, iar mai târziu, în 1925, a vândut-o statului român. Statul va cumpãra clãdirea pentru Institutul de Arheologie al Universitãţii.  De atunci şi pânã astãzi ea a adãpostit colecţiile de numismaticã şi de antichitãţi ale fostei Asociaţii a Muzeului Ardelean, iar din 1962, în urma înfiinţãrii actualului Muzeu de Istorie, şi pe cele aparţinând acestei instituţii.

Clãdirea Colecţiei de Istorie a Farmaciei (Piaţa Unirii, nr. 28) este cunoscutã drept Casa Hintz. În aceastã casã a funcţionat, încã din anul 1700, prima farmacie a Clujului. Din 1752, farmacia a fost condusã de Tobias Mauksch, iar în anii ’50 ai secolului al XIX-lea ea a fost vândutã familiei Hintz. Casa a fost construitã în stil renascentist, dar în zilele noastre numai câteva încãperi pãstreazã elemente ale acestui stil. Faţada a  fost modificatã în stil clasicist în primele decenii ale secolului al XIX-lea. 
 
Patrimoniu: Muzeul de Istorie din Cluj deţine un patrimoniu de peste 400.000 de piese, ilustrând istoria şi civilizaţia Transilvaniei, din paleolitic pânã în prezent. O pondere importantã o au colecţiile arheologice, care constituie patrimoniul secţiilor de Pre- şi Protoistorie, Istorie Romanã şi o parte a Compartimentului de Istorie Medievalã. Muzeul deţine şi douã bogate lapidare, roman şi medieval, precum şi o remarcabilã colecţie egipteanã, cu sarcofagul şi mumia unei femei din epoca ptolemaicã.Secţia de Istorie, cu compartimentele de istorie medie, modernã şi contemporanã, deţine colecţii de artã decorativã, arme, carte veche, documente, gravuri şi alte tipãrituri, piese provenite din secolele X-XX. În cadrul Secţiei de Istorie funcţioneazã şi un Cabinet numismatic, cu peste 100.000 de monede şi medalii, datând din antichitate şi pânã în timpurile moderne. O secţie importantã a muzeului o constituie şi Colecţia de Istorie a Farmaciei, la originea cãreia se aflã colecţia de obiecte farmaceutice transilvãnene a profesorului Iuliu Orient (1869–1940). Colecţia cuprinde peste 2300 de piese: vase farmaceutice de diverse tipuri, produse farmaceutice, instrumente de laborator farmaceutic, cãrţi şi documente referitoare la activitatea farmaceuticã a secolelor XVII-XIX.

Din anul 1999 au fost deschise şi douã sãli de Tezaur, cu regim de expoziie permanentã, prezentând peste 3000 de monede, medalii, bijuterii, accesorii vestimentare şi alte piese ornamentale din aur şi argint, piese provenite din toate epocile istorice.

Numãrul pieselor din expoziţia de bazã este de 8408.

Modalitãţi de acces:
De la garã: linia de tramvai (101,102) până în staţia  Bariţiu ,linia de autobus (27), troleibus(9) .
De la aeroport: autobus(6,7) până în staţia Memorandumului.

Servicii: acces pentru persoanele cu handicap, ghidaj de specialitate şi servicii de bibliotecã, art shop. Ghidajul se efectuează pentru grupuri formate din cel puţin 10 persoane;  rezervările se fac telefonic, pe fax sau pe e-mail; pentru ghidajul în limba română tariful este de 5 lei; pentru ghidajul într-o limbă străină tariful este de 30 lei; se asigură ghidajul în limba engleză, germană, franceză şi maghiară.

Program de vizitare:  Marţi-Duminicã orele: 10-16; luni este închis.

Tarife:  
6 lei/persoană pentru expoziţia de bază şi pentru expoziţia temporară;
3lei/persoană pentru vizitarea tezaurului;
10 lei/persoană – bilet unic pentru vizitarea tuturor expoziţiilor de bază (inclusiv Colecţia de istorie a farmaciei ce se află în altă locaţie) şi temporare;

Administrator: Ioan Piso
Adresa: Str. Constantin Daicoviciu nr.2, 400020, Cluj-Napoca
Persoana de contact: Melinda MITU
Telefon: 0264.59.17.18, 0264.59.56.77
Fax: 0264.59.17.18
E-mail:
mitu_meli@yahoo.com; secretariat@mnit.museum.utcluj.ro
Web site: 
www.museum.utcluj


Atracţii culturale şi turistice locale şi regionale

Locale:

Biserica Romano-Catolicã Sf. Mihail (sec. XIV) - unul dintre cele mai frumoase monumente in stil gotic ale Transilvaniei
Biserica şi Mãnãstirea Franciscanã (sec. XV)
Biserica Greco-Catolicã (sec. XIX)
Biserica Iezuitã, 1714-1724
Biserica Luteranã, 1816-1829
Biserica Unitarianã, 1792-1796
Palatul Banffy (sec. XVIII)
Grãdina Botanicã
Casa Matei Corvin
Muzeele Universitãţii Babes-Bolyai
Muzeul Naţional de Artã
Muzeul Etnografic al Transilvaniei
Parcul Etnografic Naţional "Romulus Vuia"
Opera Românã; Teatrul Maghiar de Stat
Teatrul Naţional Cluj-Napoca
Galeria Passe-partout
Galeria Arta 32
Bulevardul regele Ferdinand (sec. XIX)
Bastionul Croitorilor (sec. XV)
Palatul Prefecturii Cluj-Napoca
Palatul Szeki (neogotic)
Fortificaţia şi dealul Cetãţuia din Cluj-Napoca (perioada habsburgicã)
Palatul de Finanţe (sec. XIX)
 
alt

Împrejurimi:

Castelul Banffy de la Bonţida
Castrul Roman de la Potaissa (Turda)
Aşezarea celticã Apahida
Castelul Wass din Gilãu (Cluj)
Biserica Romano-Catolicã Turda
Muzeul de Istorie Turda

targul de turism
Event of the WeekThe National Network of Romanian Museums will set-up in the next years the Museum-Lab of Romanian Communism

Search

Members Login